VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tình hình vốn FDI vào Việt Nam 11 tháng năm 2012

(Tài chính) 11 tháng đầu năm 2012, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký và tăng thêm tại Việt Nam là 12,182 tỷ USD, giảm 21,43% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các dự án giải ngân ước đạt 10 tỷ USD, giảm 0,05% so với cùng kỳ 11 tháng năm 2011.

TÌNH HÌNH FDI vÀO VIỆT NAM 11 THÁNG NĂM 2012

Đvt: Tỷ USD

Chỉ tiêu

11 tháng 2011

11 tháng 2012

So với cùng kỳ năm trước

Số vốn

Tỷ lệ (%)

Vốn thực hiện

10,050

10,000

-0,05

-0,05

Vốn đăng ký:

15,504

12,182

-3,32

-21,43

Đăng ký cấp mới

12,019

7,257

-4,76

-39,62

Đăng ký tăng thêm

3,485

4,925

1,44

41,32
SỰ TĂNG TRƯỞNG FDI đĂNG TĂNG KÝ THÊM

(Đvt: tỷ USD)

Chỉ tiêu

10 tháng 2012

11 tháng 2012

Chênh lệch

Vốn đăng ký:

10,489

12,182

1,693

Đăng ký cấp mới

6,680

7,257

577

Đăng ký tăng thêm

3,809

4,925

1,116

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM