Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2012

 Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 (từ 01/8 đến 15/8) đạt 9,19  tỷ USD, giảm 16,1% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2012.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 8/2012 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2012 đạt 136,6 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu đạt 68,25 tỷ USD, tăng 19,5% và nhập khẩu là 68,35 tỷ USD, tăng 8,3%.

Biểu đồ: Diễn biến tình hình xuất khẩu, nhập khẩu theo kỳ từ ngày 01/01 đến ngày 15/8/2012

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 thâm hụt 171 triệu USD. Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2012 nhập siêu của cả nước là 95 triệu USD, bằng 0,1% kim ngạch xuất khẩu và thấp hơn rất nhiều so với con số 6,02 tỷ USD nhập siêu cùng kỳ năm trước.

Về xuất khẩu:                                                      

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt  Nam trong kỳ 1 tháng 8/2012 đạt 4,51 tỷ USD, giảm 20,1% so với 15 ngày cuối tháng 7/2012.

Trong nửa đầu tháng 8/2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 1,13 tỷ USD so với 15 ngày cuối tháng 7/2012, trong đó giảm mạnh nhất là các nhóm hàng: dầu thô giảm 177 triệu USD; phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 104 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện giảm 91 triệu USD; hàng dệt may giảm 84 triệu USD; gạo giảm 81,6 triệu USD; giày dép giảm 62,3 triệu USD;…

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2012-15/8/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/8/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

68.252

11.153

19,5

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

37.446

11.104

42,2

1

Hàng dệt, may

8.972

737

8,9

2

Điện thoại các loại và linh kiện

6.782

3.901

135,4

3

Dầu thô

5.004

361

7,8

4

Giày dép

4.435

548

14,1

5

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

4.405

2.023

84,9

6

Thủy sản

3.646

205

6,0

7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

3.421

1.180

52,6

8

Phương tiện vận tải & phụ tùng

2.821

1.471

109,0

9

Cà phê

2.586

490

23,4

10

Gỗ & sản phẩm gỗ

2.773

498

21,9

           Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 2,65 tỷ USD, giảm 17,6% so với 15 ngày cuối tháng 7/2012, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2012 lên gần 37,45 tỷ USD, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 54,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2012 đạt 4,68 tỷ USD, giảm 11,8% so với 15 ngày cuối tháng 7/2012.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 8/2012 giảm 623 triệu USD so với nửa cuối tháng 7/2012; trong đó, xăng dầu giảm 102 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 93 triệu USD; thức ăn gia súc & nguyên liệu giảm 78,6 triệu USD; vải giảm 64,7 triệu USD; …

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2012-15/8/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/8/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

68.347

5.227

8,3

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

35.849

7.498

26,4

1

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

10.046

859

9,4

2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

7.457

3.547

90,7

3

Xăng dầu

5.844

-451

-7,2

4

Vải các loại

4.223

13

0,3

5

Sắt thép các loại:

3.796

-134

-3,4

6

Chất dẻo nguyên liệu

2.905

27

0,9

7

Điện thoại các loại & linh kiện

2.727

1.474

117,7

8

Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày

1.888

36

2,0

9

Hóa chất

1.756

114

7,0

10

Kim loại thường khác

1.557

-161

-9,4

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu