Vận tải hành khách và hàng hóa 10 tháng đầu năm 2018

Vận tải hành khách tháng Mười ước tính đạt 394,2 triệu lượt khách, giảm 0,7% so với tháng trước và 18 tỷ lượt khách, tăng 0,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2018, vận tải hành khách đạt 3.840 triệu lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và 171,3 tỷ lượt khách, tăng 10,4%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 3.623,6 triệu lượt khách, tăng 10,5% và 118,6 tỷ lượt khách, tăng 10,8%; đường thủy nội địa đạt 161,4 triệu lượt khách, tăng 6,6% và 3,1 tỷ lượt khách, tăng 6,9%; đường biển đạt 6,2 triệu lượt khách, tăng 7% và 366,4 triệu lượt khách, tăng 7,2%; đường hàng không đạt khá với 41,3 triệu lượt khách, tăng 12,2% và 46,1 tỷ lượt khách, tăng 10,8%; riêng vận tải đường sắt đạt 7,5 triệu lượt khách, giảm 9,8% và 3,1 tỷ lượt khách, giảm 3,7%.

Vận tải hàng hóa tháng Mười ước tính đạt 139,6 triệu tấn, tăng 0,3% so với tháng trước và 26,5 tỷ tấn, tăng 0,5%. Tính chung 10 tháng, vận tải hàng hóa đạt 1.350,3 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và 252,5 tỷ tấn, tăng 7,3%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.322,2 triệu tấn, tăng 9,8% và 138,4 tỷ tấn, tăng 10,1%; vận tải ngoài nước đạt 28,1 triệu tấn, tăng 3% và 114,1 tỷ tấn, tăng 4,2%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 1.042 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và 68,8 tỷ tấn, tăng 11,7%; đường thủy nội địa đạt 238,9 triệu tấn, tăng 7,2% và 50,4 tỷ tấn, tăng 7,6%; đường biển đạt 64,4triệu tấn, tăng 6,2% và 129,1 tỷ tấn, tăng 4,9%; đường sắt đạt 4,7 triệu tấn, tăng 1,8% và 3,3 tỷ tấn,tăng 12,1%; đường hàng không đạt 330,5 nghìn tấn, tăng 21,1% và 874,4 triệu tấn, tăng 19,6%.

Theo gso.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục