VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Vận tải hành khách và hàng hóa 10 tháng đầu năm 2018

Vận tải hành khách tháng Mười ước tính đạt 394,2 triệu lượt khách, giảm 0,7% so với tháng trước và 18 tỷ lượt khách, tăng 0,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2018, vận tải hành khách đạt 3.840 triệu lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và 171,3 tỷ lượt khách, tăng 10,4%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 3.623,6 triệu lượt khách, tăng 10,5% và 118,6 tỷ lượt khách, tăng 10,8%; đường thủy nội địa đạt 161,4 triệu lượt khách, tăng 6,6% và 3,1 tỷ lượt khách, tăng 6,9%; đường biển đạt 6,2 triệu lượt khách, tăng 7% và 366,4 triệu lượt khách, tăng 7,2%; đường hàng không đạt khá với 41,3 triệu lượt khách, tăng 12,2% và 46,1 tỷ lượt khách, tăng 10,8%; riêng vận tải đường sắt đạt 7,5 triệu lượt khách, giảm 9,8% và 3,1 tỷ lượt khách, giảm 3,7%.

Vận tải hàng hóa tháng Mười ước tính đạt 139,6 triệu tấn, tăng 0,3% so với tháng trước và 26,5 tỷ tấn, tăng 0,5%. Tính chung 10 tháng, vận tải hàng hóa đạt 1.350,3 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và 252,5 tỷ tấn, tăng 7,3%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.322,2 triệu tấn, tăng 9,8% và 138,4 tỷ tấn, tăng 10,1%; vận tải ngoài nước đạt 28,1 triệu tấn, tăng 3% và 114,1 tỷ tấn, tăng 4,2%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 1.042 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và 68,8 tỷ tấn, tăng 11,7%; đường thủy nội địa đạt 238,9 triệu tấn, tăng 7,2% và 50,4 tỷ tấn, tăng 7,6%; đường biển đạt 64,4triệu tấn, tăng 6,2% và 129,1 tỷ tấn, tăng 4,9%; đường sắt đạt 4,7 triệu tấn, tăng 1,8% và 3,3 tỷ tấn,tăng 12,1%; đường hàng không đạt 330,5 nghìn tấn, tăng 21,1% và 874,4 triệu tấn, tăng 19,6%.

Theo gso.gov.vn

Có thể bạn quan tâm