VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Vận tải hành khách và hàng hóa 11 tháng đầu năm 2017

Vận tải hành khách tháng 11/2017 ước tính đạt 355,1 triệu lượt khách, tăng 1,1% so với tháng trước và 16 tỷ lượt khách, tăng 3,5%. Tính chung 11 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 3.717,2 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và 165,9 tỷ lượt khách, tăng 8,9%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 3.502,9 triệu lượt khách, tăng 11,2% và 113,5 tỷ lượt khách, tăng 8,4%; đường thủy nội địa đạt 157,7 triệu lượt khách, tăng 3,5% và 2,9 tỷ lượt khách, tăng 8,6%; đường biển đạt 6,2 triệu lượt khách, tăng 12,7% và 331,3 triệu lượt khách, tăng 17,1%.

Vận tải bằng đường hàng không tăng khá, đạt 41,6 triệu lượt khách, tăng 13,8% và 45,7 tỷ lượt khách, tăng 10,3% do các hãng hàng không trong nước đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa. Vận tải đường sắt đạt 8,8 triệu lượt khách, giảm 3,7% và 3,4 tỷ lượt khách, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016 do giá vé tàu chưa cạnh tranh được với hàng không giá rẻ và vận tải ô tô đường bộ.

Vận tải hàng hóa tháng 11/2017 ước tính đạt 125,2 triệu tấn, tăng 1,6% so với tháng trước và 23,5 tỷ tấn, tăng 1,7%. Tính chung 11 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa đạt 1.314,7 triệu tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và 244,9 tỷ tấn, tăng 7%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.284,6 triệu tấn, tăng 10,6% và 123,8 tỷ tấn, tăng 12,2%; vận tải ngoài nước đạt 30,2 triệu tấn, tăng 0,5% và 121,1 tỷ tấn, tăng 2,1%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 1.019 triệu tấn, tăng 10,9% và 65,5 tỷ tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; đường thủy nội địa đạt 227 triệu tấn, tăng 7,9% và 48,2 tỷ tấn, tăng 8,3%; đường biển đạt 63,4 triệu tấn, tăng 9,8% và 127,1 tỷ tấn, tăng 4,3%; đường sắt đạt 5 triệu tấn, tăng 7,3% và 3,2 tỷ tấn, tăng 9,8%; đường hàng không đạt 289,8 nghìn tấn, tăng 7,8% và 748,3 triệu tấn, tăng 8,6%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM