VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Vận tải hành khách và hàng hóa 2 tháng đầu năm 2019

Vận tải hành khách tháng Hai ước tính đạt 413,8 triệu lượt khách, tăng 1,2% so với tháng trước và 18,7 tỷ lượt khách, tăng 3,6%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, vận tải hành khách đạt 822,6 triệu lượt khách, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước và 36,9 tỷ lượt khách, tăng 10,5%, trong đó vận tải trong nước đạt 819,7 triệu lượt khách, tăng 10,2% và 28,9 tỷ lượt khách, tăng 12,3%; vận tải ngoài nước đạt 2,9 triệu lượt khách, tăng 4,3% và 7,9 tỷ lượt khách, tăng 4,6%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 776,3 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và 25,9 tỷ lượt khách, tăng 10,2%; đường thủy nội địa đạt 35,2 triệu lượt khách, tăng 6% và 669,4 triệu lượt khách, tăng 7,7%; đường biển đạt 1,3 triệu lượt khách, tăng 8,9% và 80,3 triệu lượt khách, tăng 7,2%; đường hàng không đạt khá với 8,2 triệu lượt khách, tăng 10,6% và 9,4 tỷ lượt khách, tăng 11,5%; vận tải đường sắt đạt 1,6 triệu lượt khách, tăng 2,9% và 791,8 triệu lượt khách, tăng 13,4%.

Vận tải hàng hóa tháng Hai ước tính đạt 133,5 triệu tấn, giảm 7,5% so với tháng trước và 25,1 tỷ tấn, giảm 8,2% do trong tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Tính chung 2 tháng, vận tải hàng hóa đạt 277,8 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước và 52,5 tỷ tấn, tăng 6,4%, trong đó vận tải trong nước đạt 272,3 triệu tấn, tăng 8,9% và 29,9 tỷ tấn, tăng 11,6%; vận tải ngoài nước đạt 5,5 triệu tấn, giảm 1,3% và 22,6 tỷ tấn, tăng 0,3%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 214,6 triệu tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước và 14,4 tỷ tấn, tăng 9%; đường thủy nội địa đạt 49,1 triệu tấn, tăng 7,5% và 10,4 tỷ tấn, tăng 6,4%; đường biển đạt 13,4 triệu tấn, tăng 7,5% và 27,2 tỷ tấn, tăng 5,8%; đường sắt đạt 650,3 nghìn tấn, giảm 21,5% và 407,9 triệu tấn, giảm 26,6%; đường hàng không đạt 63,5 nghìn tấn, tăng 7,9% và 159,1 triệu tấn, tăng 10,5%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM