VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Vận tải hành khách và hàng hóa 4 tháng đầu năm 2018

Vận tải hành khách tháng Tư ước tính đạt 376 triệu lượt khách, tăng 1,5% so với tháng trước và 16,6 tỷ lượt khách, tăng 1,8%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 1.492,1 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và 65,7 tỷ lượt khách, tăng 10,7%, trong đó vận tải hành khách đường bộ đạt 1.408,1 triệu lượt khách, tăng 10,3% và 45,8 tỷ lượt khách, tăng 10,9%; đường thủy nội địa đạt 62,8 triệu lượt khách, tăng 5,8% và 1,2 tỷ lượt khách, tăng 6%; đường biển đạt 2,4 triệu lượt khách, tăng 6,6% và 142,5 triệu lượt khách, tăng 7,3%; đường hàng không đạt khá với 16 triệu lượt khách, tăng 12,3% và 17,4 tỷ lượt khách, tăng 11,9%; riêng vận tải đường sắt đạt 2,8 triệu lượt khách, giảm 11,4% và 1,2 tỷ lượt khách, giảm 4,5%.

Vận tải hàng hóa tháng Tư ước tính đạt 133,4 triệu tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và 24,7 tỷ tấn, tăng 1,2%. Tính chung 4 tháng, vận tải hàng hóa đạt 524,9 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước và 97,4 tỷ tấn, tăng 6,1%, trong đó vận tải trong nước đạt 513,8 triệu tấn, tăng 9,6% và 52,1 tỷ tấn, tăng 9%; vận tải ngoài nước đạt 11,1 triệu tấn, tăng 1,4% và 45,2 tỷ tấn, tăng 3%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 405,3 triệu tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước và 26,7 tỷ tấn, tăng 9,7%; đường thủy nội địa đạt 92,6 triệu tấn, tăng 7,3% và 19,6 tỷ tấn, tăng 6,9%; đường biển đạt 25,1 triệu tấn, tăng 4,4% và 49,5 tỷ tấn, tăng 3,8%; đường sắt đạt 1,9 triệu tấn, tăng 5,9% và 1,3tỷ tấn, tăng 14,8%; đường hàng không đạt 90,3 nghìn tấn, giảm 3,5% và 237,3 triệu tấn, giảm 0,2%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM