VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Vận tải và viễn thông năm 2018

Vận tải hành khách tháng Mười Hai ước tính đạt 402,9 triệu lượt khách, tăng 1,1% so với tháng trước và 17,5 tỷ lượt khách, tăng 1,4%. Vận tải hành khách quý IV năm nay đạt 1195,6 triệu lượt khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước và 52,9 tỷ lượt khách, tăng 11%.

Tính chung cả năm 2018, vận tải hành khách đạt 4.641,5 triệu lượt khách, tăng 10,7% so với năm trước và 207,1tỷ lượt khách, tăng 10,9%, trong đó vận tải trong nước đạt 4624,7 triệu lượt khách, tăng 10,7% và 159,8 tỷ lượt khách, tăng 11%; vận tải ngoài nước đạt 16,8 triệu lượt khách, tăng 11,2% và 47,3 tỷ lượt khách, tăng 10,7%.

Xét theo ngành vận tải, vận tải hành khách đường bộ năm 2018 đạt 4.380,9triệu lượt khách, tăng 10,9% và 143,8 tỷ lượt khách, tăng 11,2%; đường thủy nội địa đạt 195,7 triệu lượt khách, tăng 7,1% và 3,7 tỷ lượt khách, tăng 7,4%; đường biển đạt 7,4 triệu lượt khách, tăng 7,4% và 444,5 triệu lượt khách, tăng 7,8%; vận tải bằng đường hàng không tăng khá, đạt 48,9 triệu lượt khách, tăng 11,2% và 55,6 tỷ lượt khách, tăng 11,6%; vận tải đường sắt do giá vé chưa cạnh tranh được với hàng không giá rẻ và vận tải ô tô đường bộ nên cả năm 2018 chỉ đạt 8,5 triệu lượt khách, giảm 9,8% so với năm trước và 3,5 tỷ lượt khách, giảm 4%.

Vận tải hàng hóa tháng Mười Hai ước tính đạt 143,1 triệu tấn, tăng 1,2% so với tháng trước và 27,1 tỷ tấn, tăng 1,3%. Vận tải hàng hóa quý IV/2018 ước tính đạt 423,3 triệu tấn, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và 80 tỷ tấn, tăng 7,1%. Tính chung cả năm 2018, vận tải hàng hóa đạt 1.634,7 triệu tấn, tăng 10% so với năm trước và 306,4 tỷ tấn, tăng 7,6%, trong đó vận tảitrong nước đạt 1.601,2triệu tấn, tăng 10,1% và 170 tỷ tấn, tăng 10,8%; vận tải ngoài nước đạt 33,5 triệutấn, tăng 2,5% và 136,4 tỷ tấn, tăng 3,8%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 1.261,7 triệu tấn, tăng 10,8% và 83,4 tỷ tấn, tăng 11,2% so với năm trước; đường thủy nội địa đạt 288,8 triệu tấn, tăng 7,5% và 61,1 tỷ tấn, tăng 7,8%; đường biển đạt 78 triệu tấn, tăng 6,6% và 156,8 tỷ tấn, tăng 5,5%; đường sắt đạt 5,7 triệu tấn, tăng 2,2% và 4 tỷ tấn, tăng 11,3%; đường hàng không đạt 405 nghìn tấn, tăng 22,1% và 1068,9 triệu tấn, tăng 20,3%.

Doanh thu hoạt động viễn thông quý IV/2018 ước tính đạt 107,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; tính chung cả năm 2018 đạt 395,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2017. Tính đến cuối năm 2018, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 129,9 triệu thuê bao, tăng 2,3% so với năm trước, trong đó số thuê bao di động đạt 125,6 triệu thuê bao, tăng 3,8%; số thuê bao internet băng rộng cố định ước tính đạt gần 13 triệu thuê bao, tăng 19,2%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM