VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Vận tải và viễn thông quý I/2019

Vận tải hành khách tháng Ba ước tính đạt 414,3 triệu lượt khách, tăng 0,1% so với tháng trước và 18,8 tỷ lượt khách, tăng 0,6%. Tính chung 3 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 1.237 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và 55,7 tỷ lượt khách, tăng 10%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.232,6 triệu lượt khách, tăng 10,8% và 43,7 tỷ lượt khách, tăng 10,9%; vận tải ngoài nước đạt 4,4 triệu lượt khách, tăng 7,6% và 12 tỷ lượt khách, tăng 6,8%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 1.168,5 triệu lượt khách, tăng 10,9% và 39 tỷ lượt khách, tăng 10,4%; đường thủy nội địa đạt 51,6 triệu lượt khách, tăng 9,9% và 997,1 triệu lượt khách, tăng 7%; đường biển đạt 1,9 triệu lượt khách, tăng 8,1% và 116,1 triệu lượt khách, tăng 9,1%; đường hàng không đạt 12,9 triệu lượt khách, tăng 9% và 14,6 tỷ lượt khách, tăng 10,2%. Riêng vận tải đường sắt đạt 2,1 triệu lượt khách, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước và 0,9 tỷ lượt khách, giảm 4,8%.

Vận tải hàng hóa tháng Ba ước tính đạt 134,3 triệu tấn, tăng 0,5% so với tháng trước và 25,6 tỷ tấn, tăng 1,2%. Tính chung 3 tháng, vận tải hàng hóa đạt 412,2 triệu tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và 78,1 tỷ tấn, tăng 6,5%, trong đó vận tải trong nước đạt 404 triệu tấn, tăng 8,7% và 44,2 tỷ tấn, tăng 9,7%; vận tải ngoài nước đạt 8,2 triệu tấn, tăng 1,5% và 33,9 tỷ tấn, tăng 2,5%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 317,5 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và 21,2 tỷ tấn, tăng 8,9%; đường thủy nội địa đạt 73,4 triệu tấn, tăng 6,3% và 15,4 tỷ tấn, tăng 5,4%; đường biển đạt 19,9 triệu tấn, tăng 6,4% và 40,4 tỷ tấn, tăng 6%; đường sắt đạt 1,3 triệu tấn, giảm 7,9% và 0,8 tỷ tấn, giảm 9,9%; đường hàng không đạt 80,3 nghìn tấn, tăng 8,5% và 201,7 triệu tấn, tăng 9,1%.

Doanh thu hoạt động viễn thông quý I/2019 ước tính đạt 104 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 3/2019, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 135,3 triệu thuê bao, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số thuê bao di động là 131,1 triệu thuê bao, tăng 6,1%; thuê bao internet băng thông rộng cố định ước tính đạt 13,9 triệu thuê bao, tăng 15,8%.

Vận tải hành khách tháng Ba ước tính đạt 414,3 triệu lượt khách, tăng 0,1% so với tháng trước và 18,8 tỷ lượt khách, tăng 0,6%. Tính chung 3 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 1.237 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và 55,7 tỷ lượt khách, tăng 10%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.232,6 triệu lượt khách, tăng 10,8% và 43,7 tỷ lượt khách, tăng 10,9%; vận tải ngoài nước đạt 4,4 triệu lượt khách, tăng 7,6% và 12 tỷ lượt khách, tăng 6,8%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 1.168,5 triệu lượt khách, tăng 10,9% và 39 tỷ lượt khách, tăng 10,4%; đường thủy nội địa đạt 51,6 triệu lượt khách, tăng 9,9% và 997,1 triệu lượt khách, tăng 7%; đường biển đạt 1,9 triệu lượt khách, tăng 8,1% và 116,1 triệu lượt khách, tăng 9,1%; đường hàng không đạt 12,9 triệu lượt khách, tăng 9% và 14,6 tỷ lượt khách, tăng 10,2%. Riêng vận tải đường sắt đạt 2,1 triệu lượt khách, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước và 0,9 tỷ lượt khách, giảm 4,8%.

Vận tải hàng hóa tháng Ba ước tính đạt 134,3 triệu tấn, tăng 0,5% so với tháng trước và 25,6 tỷ tấn, tăng 1,2%. Tính chung 3 tháng, vận tải hàng hóa đạt 412,2 triệu tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và 78,1 tỷ tấn, tăng 6,5%, trong đó vận tải trong nước đạt 404 triệu tấn, tăng 8,7% và 44,2 tỷ tấn, tăng 9,7%; vận tải ngoài nước đạt 8,2 triệu tấn, tăng 1,5% và 33,9 tỷ tấn, tăng 2,5%.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ đạt 317,5 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và 21,2 tỷ tấn, tăng 8,9%; đường thủy nội địa đạt 73,4 triệu tấn, tăng 6,3% và 15,4 tỷ tấn, tăng 5,4%; đường biển đạt 19,9 triệu tấn, tăng 6,4% và 40,4 tỷ tấn, tăng 6%; đường sắt đạt 1,3 triệu tấn, giảm 7,9% và 0,8 tỷ tấn, giảm 9,9%; đường hàng không đạt 80,3 nghìn tấn, tăng 8,5% và 201,7 triệu tấn, tăng 9,1%.

Doanh thu hoạt động viễn thông quý I/2019 ước tính đạt 104 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 3/2019, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 135,3 triệu thuê bao, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số thuê bao di động là 131,1 triệu thuê bao, tăng 6,1%; thuê bao internet băng thông rộng cố định ước tính đạt 13,9 triệu thuê bao, tăng 15,8%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM