Xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2016

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng Một năm nay đạt 13363triệuUSD, thấp hơn 437 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện thấp hơn 230 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện thấp hơn 150 triệu USD; gạo thấp hơn 25 triệu USD; dầu thô thấp hơn 23 triệu USD; cao su thấp hơn 19 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thángHai năm nayước đạt10,3tỷ USD,giảm 22,9% so với tháng trước[6], trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 2,9 tỷ USD, giảm 30,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 7,4 tỷ USD, giảm 19,5%. Một số mặt hàngxuất khẩuchủ lực có kim ngạch giảm nhiềuso vớitháng trước:Giày dép giảm 40,6%; thủy sản giảm 36,7%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 34%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 24,4%; dệt may giảm 20,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Hai tăng 8,4%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 23,7 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,1 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 16,6 tỷ USD, tăng 2,3%. Kim ngạchxuất khẩu một sốmặt hàngchủ lực tăngso với cùng kỳ nămtrước:Điện thoại và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD, tăng 2,5%; hàng dệt may đạt 3,6 tỷ USD, tăng 12,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,4 tỷ USD, tăng 6,2%; giày dép đạt 1,9 tỷ USD, tăng 7,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1 tỷ USD, tăng 3,4%; thủy sản đạt 903 triệu USD, tăng 7,7%; gạo đạt 427 triệu USD, tăng 92,5%; rau quả đạt 319 triệu USD, tăng 39%. Tuy nhiên, một số mặt hàng có kim ngạch giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước: Dầu thô đạt 250 triệu USD, giảm 63%; sắt thép đạt 221 triệu USD, giảm 21,3%; sắn và sản phẩm của sắn đạt 172 triệu USD, giảm 28,8%; hạt tiêu đạt 160 triệu USD, giảm 21,1%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 5,1 tỷ USD, tăng 15,5%so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 4,7 tỷ USD, tăng 6,4%;ASEAN đạt 2,5 tỷ USD, giảm 12,3%; Trung Quốc đạt 2,3 tỷ USD, tăng 3,5%;Nhật Bản đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,1%; Hàn Quốc đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15,1%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 01/2016đạt12598triệuUSD, thấp hơn 1402triệuUSDso với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác thấp hơn 260 triệu USD; điện thoại và linh kiện thấp hơn 205 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện thấp hơn 134 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu thấp hơn 117 triệu USD; vải thấp hơn 85 triệu USD; xăng dầu thấp hơn 41 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thángHai ước tínhđạt10,2tỷ USD, giảm19% so với tháng trước, trong đókhu vực kinh tế trong nước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 29,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6,4 tỷ USD, giảm 10,8%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh: Lúa mỳ giảm 57,5%; rau quả giảm 51%; bông giảm 35,6%; sản phẩm hóa chất giảm 35,4%; giấy các loại giảm 35,2%; tân dược giảm 34,1%.So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng Hai giảm 0,9%.

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước tính đạt 22,8 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đókhu vựckinh tế trong nướcđạt 9,2 tỷ USD,giảm 4,8%;khu vựccó vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,6 tỷ USD, giảm 7,7%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàngphục vụ sản xuất giảmso với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 3,8 tỷ USD, giảm 13,6%; điện thoại và linh kiện đạt 1,5 tỷ USD, giảm 7,6%; sắt thép đạt 993 triệu USD, giảm 8,2%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 594 triệu USD, giảm 9,6%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,8 tỷ USD, tăng 5,7%; vải đạt 1,4 tỷ USD, tăng 2%; kim loại thường khác đạt 632 triệu USD, tăng 23,1%; sản phẩm chất dẻo đạt 615 triệu USD, tăng 14,4%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu2 tháng đầu năm từ hầu hết các thịtrường chủ yếu đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu từ thịtrường Trung Quốc ước tính đạt 7 tỷ USD, giảm 5,6% (nhập siêu từ thị trường nàykhoảng 4,7 tỷ USD, giảm 9,6%); tiếp đến là Hàn Quốc đạt 3,9 tỷ USD,giảm 4,8%; ASEAN đạt 3,2 tỷ USD, giảm 7,6%; Nhật Bản đạt 1,9 tỷ USD,giảm 9,5%; EU đạt 1,3 tỷ USD, giảm 26,6%; Hoa Kỳ đạt 1 tỷ USD, giảm 4,2%.

Cán cân thương mại thực hiện tháng Một xuất siêu 765 triệu USD[7].Tháng Hai ước tính xuất siêu 100 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 878 triệu USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầuthô)xuất siêu 978 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 865 triệu USD,trong đókhu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 2,1 tỷ USD;khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,9 tỷ USD.


Theo gso.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục