VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm 2016

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng Bảy đạt 14908 triệu USD, cao hơn 208 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện thoại và linh kiện cao hơn 180 triệu USD; sắt thép cao hơn 52 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác cao hơn 46 triệu USD; thủy sản cao hơn 41 triệu USD; cao su cao hơn 36 triệu USD; giày dép thấp hơn 91 triệu USD; hàng dệt may thấp hơn 81 triệu USD; dầu thô thấp hơn 44 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tám ước tính đạt 15,20 tỷ USD, tăng 2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,54 tỷ USD, tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,66 tỷ USD, tăng 1,6%.

Kim ngạch một số mặt hàng tăng so với tháng trước: Rau, quả tăng 10,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 11,7 %; gạo tăng 39,5% về lượng và tăng 38,8% về giá trị; sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 46,8% về lượng và tăng 37,1% về giá trị. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Tám tăng 5,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 11,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 3,4%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 29,7%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 20,2%; giày dép tăng 17,6%; thủy sản tăng 7%.

Tính chung 8 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 112,19 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 32,62 tỷ USD, tăng 4,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 79,57 tỷ USD, tăng 6,1%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 22,3 tỷ USD, tăng 10,6%; hàng dệt may đạt 15,5 tỷ USD, tăng 4,2%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 11,1 tỷ USD, tăng 11,2%; giày dép đạt 8,6 tỷ USD, tăng 8,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 6,2 tỷ USD, tăng 20,6%; thủy sản đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,8%; cà phê đạt 2,2 tỷ USD, tăng 19,6%; túi xách, vali, mũ, ô dù đạt 2,2 tỷ USD, tăng 12,1%; hạt điều đạt 1,8 tỷ USD, tăng 13,3%; rau quả đạt 1,6 tỷ USD, tăng 28%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm: Gạo đạt 1,5 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước (lượng giảm 17,4%) do nhu cầu nhập khẩu gạo từ một số thị trường lớn giảm; dầu thô đạt gần 1,5 tỷ USD, giảm 46,2% (lượng giảm 25,7%; giá dầu thô xuất khẩu bình quân 8 tháng giảm 27,6%); cao su đạt 887 triệu USD, giảm 3,8% (lượng tăng 11,3%) do giá cao su xuất khẩu bình quân giảm 13,6%, trong khi cao su tổng hợp từ dầu thô có mức giá hấp dẫn hơn; sắn và sản phẩm của sắn đạt 698 triệu USD, giảm 25,7% (lượng giảm 13,4%) do nhu cầu từ hai thị trường lớn là Trung Quốc và Hàn Quốc sụt giảm.

Về thị trường xuất khẩu 8 tháng, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 24,6 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015. Tiếp đến là EU đạt 21,9 tỷ USD, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt 12,6 tỷ USD, tăng 15%; Nhật Bản đạt 9,3 tỷ USD, tăng 0,2%; Hàn Quốc đạt 7 tỷ USD, tăng 30,7%. Riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 11,1 tỷ USD, giảm 10% do xuất khẩu dầu thô sang thị trường này giảm mạnh.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng Bảy đạt 14344 triệu USD, thấp hơn 256 triệu USD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác thấp hơn 114 triệu USD; xăng dầu thấp hơn 56 triệu USD; vải thấp hơn 42 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép thấp hơn 34 triệu USD; kim loại thường khác thấp hơn 29 triệu USD; sắt thép thấp hơn 22 triệu USD; tân dược thấp hơn 21 triệu USD; điện thoại và linh kiện cao hơn 94 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 46 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tám ước tính đạt 15,00 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,15 tỷ USD, tăng 4,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,85 tỷ USD, tăng 4,4%. Kim ngạch một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng so với tháng trước: Điện tử máy tính và linh kiện tăng 4,3%; máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác tăng 7,3%; sắt thép tăng 8,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Tám tăng 6,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 3,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,2%.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 109,74 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,35 tỷ USD, tăng 0,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 64,39 tỷ USD, giảm 0,8%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 17,7 tỷ USD, giảm 4,2%; điện thoại và linh kiện đạt 6,5 tỷ USD, giảm 9,2%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 3,4 tỷ USD, giảm 0,3%; xăng dầu đạt 3 tỷ USD, giảm 17,1% (lượng tăng 22,9%); thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 2,1 tỷ USD, giảm 5,8%; hóa chất đạt 2 tỷ USD, giảm 5,1%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,1 tỷ USD, giảm 21,2%; phân bón đạt 748 triệu USD, giảm 18,6%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 17,5 tỷ USD, tăng 15,5%; vải đạt 6,8 tỷ USD, tăng 2,3%; sắt thép đạt 5,3 tỷ USD, tăng 2,1%; kim loại thường khác đạt 3 tỷ USD, tăng 13,9%; sản phẩm chất dẻo đạt 2,8 tỷ USD, tăng 15,4%; sản phẩm hóa chất đạt 2,4 tỷ USD, tăng 9,9%; sợi dệt đạt 1 tỷ USD, tăng 2,8%.

Về thị trường nhập khẩu, trong 8 tháng năm nay nhập khẩu từ một số thị trường chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 31,6 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2015; ASEAN đạt 15,2 tỷ USD, giảm 3,4%; Nhật Bản đạt 9,5 tỷ USD, giảm 2,5%; EU đạt 6,9 tỷ USD, giảm 0,2%; Hoa Kỳ đạt 5,2 tỷ USD, giảm 3,3%. Riêng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 20,3 tỷ USD, tăng 9,3% do nhập khẩu mặt hàng xăng và điện tử, máy tính, linh kiện tăng mạnh.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Bảy xuất siêu 564 triệu USD. Tháng Tám ước tính xuất siêu 200 triệu USD, tính chung 8 tháng xuất siêu 2,45 tỷ USD (cùng kỳ năm 2015 nhập siêu 3,6 tỷ USD), trong đó khu vực trong nước nhập siêu 12,73 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,18 tỷ USD.

Theo gso.gov.vn

Có thể bạn quan tâm