Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 11 tháng năm 2016

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng Mười đạt 15.401 triệu USD, thấp hơn 99 triệu USD so với số ước tính, trong đó hàng dệt may thấp hơn 166 triệu USD; dầu thô thấp hơn 50 triệu USD; cao su thấp hơn 37 triệu USD; gạo thấp hơn 25 triệu USD; giày dép cao hơn 96 triệu USD; máy móc, thiết bị, dung cụ phụ tùng khác cao hơn 43 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2016 ước tính đạt 15,60 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,32 tỷ USD, tăng 3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 11,28 tỷ USD, tăng 0,7%. 

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2016 tăng 12,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 11,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 12,9%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 30,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 29,9%; thủy sản tăng 17,5%. 

Nhìn chung sự cố Galaxy Note 7 không ảnh hưởng nhiều đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng như đối với nhóm hàng điện thoại và linh kiện. Trong tháng 11/2016, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện ước tính đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 159,5 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,4 tỷ USD, tăng 4,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 114,1 tỷ USD, tăng 8,7%. 

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng gia công, lắp ráp (với tỷ trọng lớn thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 31,3 tỷ USD, tăng 10,2%; dệt may đạt 21,5 tỷ USD, tăng 4,5%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 16,8 tỷ USD, tăng 17,1%; giày dép đạt 11,6 tỷ USD, tăng 7,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 9,3 tỷ USD, tăng 26%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản và nguyên liệu thô giảm so với cùng kỳ năm trước: Dầu thô đạt 2,1 tỷ USD, giảm 39,7% (lượng giảm 25,1%); gạo đạt 2,1 tỷ USD, giảm 20,1% (lượng giảm 24,2%); sắn và sản phẩm từ sắn đạt 892 triệu USD, giảm 25,2% (lượng giảm 11,4%).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 11 tháng năm 2016, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 34,7 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015. Tiếp đến là thị trường EU đạt 30,5 tỷ USD, tăng 8,3%; Trung Quốc đạt 19,6 tỷ USD, tăng 26,7%; Nhật Bản đạt 13,2 tỷ USD, tăng 2,9%; Hàn Quốc đạt 10,4 tỷ USD, tăng 27,6%; riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 15,7 tỷ USD, giảm 6,6%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng Mười đạt 15.846 triệu USD, cao hơn 146 triệu USD so với số ước tính, trong đó điện tử máy tính và linh kiện cao hơn 106 triệu USD; vải cao hơn 49 triệu USD; phương tiện vận tải khác và phụ tùng cao hơn 26 triệu USD; sản phẩm hóa chất cao hơn 14 triệu USD; kim loại thường khác thấp hơn 81 triệu USD; sắt, thép thấp hơn 27 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2016 ước tính đạt 16,00 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,45 tỷ USD, tăng 1,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,55 tỷ USD, tăng 0,4%. 

Kim ngạch một số mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất tăng: Chất dẻo tăng 7,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 4,8%; điện thoại và linh kiện tăng 4,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2016 tăng 16,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 12,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,1%. 

Tính chung 11 tháng năm 2016, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 156,6 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 63,8 tỷ USD, tăng 3,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 92,8 tỷ USD, tăng 3,6%. 

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước giảm so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 25 tỷ USD, giảm 0,2%; điện thoại và linh kiện đạt 9,6 tỷ USD, giảm 3,5%; xăng dầu đạt 4,2 tỷ USD, giảm 14% (lượng tăng 15,6%); hóa chất đạt 2,8 tỷ USD, giảm 1,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,6 tỷ USD, giảm 18,1%; phân bón đạt 994 triệu USD, giảm 22,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 25,4 tỷ USD, tăng 18,9%; vải đạt 9,5 tỷ USD, tăng 2,3%; sắt thép đạt 7,3 tỷ USD, tăng 7,4%; chất dẻo đạt 5,7 tỷ USD, tăng 4%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 4,7 tỷ USD, tăng 0,5%; kim loại thường khác đạt 4,4 tỷ USD, tăng 13%; sản phẩm chất dẻo đạt 4 tỷ USD, tăng 16,5%; sản phẩm hóa chất đạt 3,4 tỷ USD, tăng 9,6%; bông đạt 1,5 tỷ USD, tăng 1,3%; tân dược đạt 2,3 tỷ USD, tăng 11,6%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng năm 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 44,6 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 28,9 tỷ USD, tăng 13,2%; ASEAN đạt 21,2 tỷ USD, giảm 1,9%; Nhật Bản đạt 13,6 tỷ USD, tăng 3,5%; EU đạt 10,1 tỷ USD, tăng 7%; Hoa Kỳ đạt 7,8 tỷ USD, tăng 8,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Mười nhập siêu 445 triệu USD. Tháng Mười Một ước tính nhập siêu 400 triệu USD, tính chung 11 tháng năm 2016 xuất siêu 2,84 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,40 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 21,24 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục