VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 4 tháng, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư 328,7 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế

4 tháng, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư 328,7 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế

Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm đã đạt 401,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2018. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 328,7 nghìn tỷ đồng, tăng 26,5%.

Hiện có hơn 1.300 sản phẩm bảo hiểm trên thị trường

Doanh nghiệp bảo hiểm đã chi bao nhiêu cho kênh trực tuyến?

Năm 2019, sẽ thanh, kiểm tra 18 doanh nghiệp bảo hiểm

Phấn đấu tổng doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm tăng bình quân 20% đến năm 2020

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng đầu năm 2019 cho thấy, tính từ đấu năm đến hết tháng 4, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 44,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 401,9 nghìn tỷ đồng,tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2018.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 83,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 44,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17%. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 31,2% so cùng kỳ năm 2018. 

Cùng với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 328,7 nghìn tỷ đồng, tăng 26,5%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM