VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
6 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng từ 1/7/2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

6 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng từ 1/7/2020

Quốc hội đã thông qua việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Năm 2020 vẫn giữ quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện để thẻ BHYT của người lao động có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

5 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1/7/2020

Quy định mới về đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

Với sự điều chỉnh này, các chế độ, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được tăng lên, hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia.

Theo đó, 6 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh tăng lên như sau:

Một là, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe ốm đau: 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).

Hai là, trợ cấp một lần sau khi sinh con: 3.200.000 đồng (tăng 220.000 đồng).

Ba là, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh: 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).

Bốn là, trợ cấp tuất hàng tháng (mỗi thân nhân): 800.000 đồng/tháng (tăng 55.000 đồng); không có người trực tiếp nuôi dưỡng 1.120.000 đồng/tháng (tăng 77.000 đồng).

Năm là, trợ cấp mai táng: 16.000.000 đồng (tăng 1.100.000 đồng).

Sáu là, trợ cấp lương hưu tối thiểu hàng tháng (đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc): 1.600.000 đồng (tăng 110.000 đồng).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM