VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
8 tháng đầu năm 2019, bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế gần 367 nghìn tỷ đồng

8 tháng đầu năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Nguồn: Internet.

8 tháng đầu năm 2019, bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế gần 367 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 366,9 nghìn tỷ đồng, tăng 26,5%.

Bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục “lên ngôi”

7 tháng đầu năm, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 347,8 nghìn tỷ đồng

Đa dạng hóa hình thức, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH

Thị trường bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 342.869 tỷ đồng

Cụ thể, theo thống kê của Bộ Tài chính, 8 tháng đầu năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng giá trị tài sản bảo hiểm 8 tháng qua ước đạt 438 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so cùng kỳ năm 2018.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2%; Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 100 nghìn tỷ đồng, tăng 23,6%; Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, trong 8 tháng qua, Bộ Tài chính đã soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định số 73/2016/NĐ-CP; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 9 cũng như quý IV/2019, Bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng các đề án liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, đặc biệt là đề án Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM