VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
8 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 114.091 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

8 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 114.091 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, 8 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 114.091 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt tăng trưởng 10,2%, dẫn đầu thị trường bảo hiểm

Tái khởi động thị trường bảo hiểm tài sản

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam: Tiềm năng và cơ hội còn bỏ ngỏ cho doanh nghiệp số

Năm 2020, thị trường bảo hiểm dự báo tăng trưởng trên 20%

Bên cạnh sự tăng trưởng về doanh thu phí bảo hiểm, việc thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong 8 tháng đầu năm 2020 đã được các công ty bảo hiểm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Cụ thể, đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng ước đạt 29.968 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Những kết quả tích cực trên đã góp phần quan trọng vào việc nâng tổng giá trị tài sản trong lĩnh vực bảo hiểm. Tính chung 8 tháng năm 2020, tổng giá trị tài sản trong lĩnh vực này ước đạt 525.374 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 422.673 tỷ đồng, tăng15,2% so với cùng kỳ năm 2019; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 338.432 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đồng thời, tổng hợp ý kiến của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ về việc đánh giá hoạt động thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phương án cho giai đoạn tiếp theo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM