VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ba tháng triển khai, hơn 64% số lao động người nước ngoài tham gia BHXH

Ba tháng triển khai, hơn 64% số lao động người nước ngoài tham gia BHXH

Chỉ sau khoảng ba tháng triển khai Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, toàn quốc đã có hơn 64% số lao động thuộc đối tượng này tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, đây được xem là kết quả khả quan đối với việc triển khai một chính sách mới.

Giải pháp để bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển

Gỡ khó cho bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội: Vướng quy định, khó thực thi

An sinh xã hội: Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, từ ngày 01/12/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đây là lần đầu pháp luật của Việt Nam có quy định về thực hiện BHXH bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với những lao động này, việc đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo lộ trình đóng vào từng quỹ thành phần, cụ thể như sau: Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2021, hằng tháng người sử dụng lao động đóng toàn bộ bằng 3,5% số tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); Từ ngày 01/01/2022 trở đi, đóng bằng 25,5% số tiền lương tháng đóng BHXH vào các quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN, quỹ hưu trí và tử tuất; trong đó, người sử dụng lao động đóng bằng 17,5%, người lao động đóng bằng 8%.

Theo ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam): Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 2/2019, tổng số đơn vị tham gia BHXH cho người nước ngoài trên toàn quốc là 8.730 đơn vị với số lao động là 51.524 người; tổng số tiền đóng BHXH của lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoảng 100,792 tỷ đồng.

Theo ước tính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, trên cả nước có khoảng hơn 80 nghìn người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó có hơn 90% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động. Như vậy, chỉ sau khoảng ba tháng triển khai Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, đã có hơn 64% số lao động thuộc đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc, đây được xem là kết quả khả quan đối với việc triển khai một chính sách mới.

Chính sách BHXH đối với lao động di cư đã và đang được nhiều quốc gia thực hiện. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, việc Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài là cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, góp phần tạo ra sự bình đẳng giữa lao động trong nước với lao động nước ngoài, tạo tâm lý yên tâm làm việc cho người lao động. Đồng thời, đây cũng là yếu tố tích cực tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút lao động chất lượng cao đến Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM