VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tiếp tục tăng trưởng

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.495 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020. Nguồn: internet

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tiếp tục tăng trưởng

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong những tháng đầu năm 2020 tiếp tục tăng trưởng khá. Điều này thể hiện sự quan tâm và tích cực tham gia loại hình bảo hiểm này của chủ xe cơ giới.

Triển khai bảo hiểm bắt buộc với chủ xe cơ giới khi nhập cảnh vào Việt Nam

Thanh toán phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thế nào?

Chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam căn cứ theo báo cáo hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên, 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 26.991 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 7%, bồi thường 9.028 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 8.236 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm, bồi thường 3.821 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường đạt 46%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.495 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 5.916 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 3.434 tỷ đồng.

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần tiếp tục tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ ngay từ khâu bán hàng đến giám định tổn thất, bồi thường bảo hiểm.

Đồng thời, cần quán triệt đến các tổ chức, chi nhánh của doanh nghiệp, đội ngũ đại lý bán hàng cần giải thích rõ ràng, cặn kẽ các quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, đặc biệt là với chủ xe máy; hướng dẫn chủ xe, lái xe liên hệ ngay với doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp có sự cố xảy ra để được hướng dẫn giải quyết quyền lợi bảo hiểm kịp thời.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM