VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đứng thứ ba về đảm bảo an toàn thông tin Cổng thông tin điện tử

BHXH Việt Nam đứng thứ ba về mức độ đảm bảo ATTT cho Cổng/Trang thông tin điện tử (PSI 2019: 0,9591).

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đứng thứ ba về đảm bảo an toàn thông tin Cổng thông tin điện tử

Quý II/2019, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã phối hợp với Hội Tin học Việt Nam xử lý, tính toán xếp hạng An toàn thông tin (ATTT) cho 148 Cổng/Trang thông tin điện tử thuộc 5 nhóm gồm 37 bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 15 tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở cấp Trung ương; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 24 cục, tổng cục tiêu biểu trực thuộc các bộ; và 9 tập đoàn kinh tế lớn nhà nước.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý hoạt động thanh tra bằng phần mềm

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường nâng cao trình độ công nghệ thông tin

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu xây dựng Đề án Ủy thác thu bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

Năm 2019, Trung tâm  VNCERT - Bộ Thông tin và truyền thông đã nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá xếp hạng về mức độ ATTT, để xây dựng Báo cáo xếp hạng ATTT cho Cổng/Trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước (PSI). Đây là hoạt động nhằm tăng cường hoạt động đảm bảo an toàn thông tin (ATTT), nâng cao ý thức của cơ quan chủ quản và đơn vị vận hành Cổng/Trang thông tin điện tử.

Trên cơ sở các dữ liệu thu thập được, trong Quý II/2019, Trung tâm VNCERT đã phối hợp với Hội Tin học Việt Nam xử lý, tính toán xếp hạng ATTT cho 148 Cổng/Trang thông tin điện tử thuộc 5 nhóm gồm 37 bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 15 tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở cấp Trung ương; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 24 cục, tổng cục tiêu biểu trực thuộc các bộ; và 9 tập đoàn kinh tế lớn nhà nước.

Kết quả xếp hạng đối với khối các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, BHXH Việt Nam đứng thứ ba về mức độ đảm bảo ATTT cho Cổng/Trang thông tin điện tử (PSI 2019: 0,9591); Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị xếp thứ nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đứng thứ hai….

Cổng thông tin BHXH Việt Nam
 

Theo đánh giá của Trung tâm VNCERT, đây đều là những đơn vị có nguồn lực đầu tư về công nghệ thông tin (CNTT) và ATTT lớn trong cả nước, có đội ngũ nhân lực kỹ thuật mạnh, các biện pháp quản lý đảm bảo ATTT cho Cổng/Trang thông tin điện tử được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh đó, kết quả xếp hạng cho thấy, Tập đoàn Tài chính, Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn VNPT là 3 đơn vị đứng đầu trong đảm bảo ATTT cho Trang/Cổng thông tin điện tử của 9 tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước. 

VNCERT cũng cảnh báo, kết quả kiểm tra, đánh giá ATTT trực tiếp theo các tiêu chí kỹ thuật trên 148 Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, VNCERT đã phát hiện 2.647 lỗ hổng, điểm yếu; Trong đó, có 19 lỗ hổng nghiêm trọng, 52 lỗ hổng ở mức cao, 270 lỗ hổng ở mức trung bình, 924 lỗ hổng ở mức thấp và 1.382 lỗ hổng lộ thông tin.

Trung tâm VNCERT dã có văn bản cảnh báo gửi tới các cơ quan chủ quản và đơn vị quản lý, vận hành cổng; qua đó góp phân giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục, xử lý, có biện pháp ngăn chặn phòng ngừa, hạn chế thiệt hại đáng tiếc do các sự cố, tấn công mạng gây ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM