VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu xây dựng Đề án Ủy thác thu bảo hiểm xã hội

Việc ủy thác thu nhằm đa dạng hóa các phương thức thu, nộp BHXH. Nguồn: Internet

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu xây dựng Đề án Ủy thác thu bảo hiểm xã hội

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng Đề án “Ủy thác thu BHXH”.

Sẽ có chế tài mạnh xử lý tội phạm về bảo hiểm

Lãi - lỗ bảo hiểm: Nhìn sâu vào cách tính phí

Bảo hiểm dè chừng những nghiệp vụ rủi ro cao

Theo đại diện BHXH Việt Nam, ủy thác thu BHXH là việc cơ quan BHXH ủy thác cho đơn vị (có tư cách pháp nhân) nhận ủy thác thực hiện thu các khoản BHXH bắt buộc (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và BHXH tự nguyện của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động, người tham gia BHXH do cơ quan BHXH quản lý thu theo quy định của pháp luật thông qua văn bản ủy thác hoặc hợp đồng ủy thác.

Việc ủy thác thu nhằm đa dạng hóa các phương thức thu, nộp BHXH để phục vụ người tham gia BHXH ngày càng tốt hơn và mở rộng đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 28-NQ/TW; đảm bảo công tác quản lý thu BHXH đúng, đủ, kịp thời, minh bạch cho việc thu BHXH tại các địa phương, giảm thiểu được tình trạng trốn, chậm đóng BHXH, đóng chưa đầy đủ số người thuộc diện phải tham gia BHXH; góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu, nộp BHXH; nâng cao hiệu quả quản lý, giúp ngành BHXH tập trung đốc thu, giảm nợ, tăng cường thanh tra, kiểm tra về BHXH.

Theo đó, việc xây dựng Quy chế hoạt động ủy thác thu BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện áp dụng đối với cơ quan BHXH, đơn vị nhận uỷ thác thu, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người tham gia BHXH tự nguyện.

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam - ông Trần Đình Liệu - cho hay, ủy thác thu không phải ủy thác cả quá trình thực hiện, mà chỉ uỷ thác một phần hoạt động thu trong quy trình thực hiện công tác thu. BHXH Việt Nam là đầu mối thực hiện và có trách nhiệm thu, quản lý thu, giải quyết các chế độ, đảm bảo mọi quyền lợi của các đối tượng tham gia BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện BHXH Việt Nam đang giao cho Ban Thu làm đầu mối tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, đề xuất các khó khăn, vướng mắc về vấn đề ủy thác thu BHXH trình lãnh đạo ngành xem xét, chỉ đạo để có báo cáo chính thức trình Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM