VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội

Theo kết quả giải quyết TTHC trong toàn Ngành, số hồ sơ đã giải quyết của cơ quan BHXH tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/5/2020 là 47.591.872 hồ sơ.

Bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ gắn với cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH trong thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch với cơ quan BHXH, đặc biệt trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

[Infographic] Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền lợi gì?

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

5 nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong tháng 6/2020

Đề nghị giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các dịch vụ công quốc gia

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, cơ quan BHXH đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện các dịch vụ công quốc gia, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong các giao dịch với cơ quan BHXH, đặc biệt trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Số liệu thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, đến ngày 31/5/2020, BHXH Việt Nam đã cung cấp 18/27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó số lượng dịch vụ công mức độ 4 là 12/27 TTHC; cung cấp, phối hợp xác nhận thông tin 9 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, trong đó có 3 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp từ ngày 12/5/2020 để hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gồm: Hỗ trợ đơn vị, DN tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (NLĐ); Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Kết quả, từ ngày 16/5 - 31/5/2020, cơ quan BHXH đã tiếp nhận và giải quyết 291 hồ sơ Ncovi của các DN trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công tác cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ tại BHXH địa phương cũng được chú trọng triển khai qua giao dịch điện tử. Theo đó, cơ quan BHXH duy trì việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” cấp tỉnh, cấp huyện, qua dịch vụ bưu chính công ích, với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phải nói rằng, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng của Ngành trong thời gian qua đã góp phần giúp ngành BHXH đẩy mạnh việc chuyển đổi hình thức giao dịch với cơ quan BHXH của người dân và tổ chức, từ hình thức giao dịch trực tiếp sang hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo kết quả giải quyết TTHC trong toàn Ngành, số hồ sơ đã giải quyết của cơ quan BHXH tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/5/2020 là 47.591.872 hồ sơ (đạt 97,45% kế hoạch).

Song song đó, hoạt động của Hệ thống Chăm sóc khách hàng của Ngành trong 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản đã hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thoả đáng cho người dân, tổ chức và DN về việc tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Số liệu thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020, Hệ thống đã tiếp nhận và trả lời khoảng 160.000 cuộc điện thoại của người dân, tổ chức và doanh nghiệp hỏi về 5 chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại 3 cổng của Tổng đài 1900.9068. Riêng trong thời gian từ ngày 12/3 - 20/3/2020, Hệ thống đã tiếp nhận gần 22.000 cuộc gọi của người dân, tổ chức và DN (bình quân mỗi ngày hơn 2.400 cuộc gọi, tăng 150% so với ngày thường) liên quan đến dịch bệnh Covid-19 với các nội dung: Hưởng chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động phải nghỉ việc do cách ly y tế; việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch; việc triển khai tin nhắn thông báo mã số BHXH đến người dân để kê khai hồ sơ y tế điện tử theo yêu cầu của Chính phủ…

Phải nói rằng, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng của Ngành trong thời gian qua đã góp phần giúp ngành BHXH đẩy mạnh việc chuyển đổi hình thức giao dịch với cơ quan BHXH của người dân và tổ chức, từ hình thức giao dịch trực tiếp sang hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, trong giai đoạn chống dịch Covid-19, các nội dung công việc đã hỗ trợ rất hiệu quả cho người dân, DN khi làm thủ tục liên quan đến việc đề nghị và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, qua đó góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, giảm số người phải trực tiếp đến liên hệ, giao dịch tại cơ quan BHXH các cấp.

Đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Không dừng lại ở việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách TTHC, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia đầy đủ, kịp thời. Qua đó, giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hiện toàn ngành BHXH đang thực hiện chi trả cho hơn 3,2 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Uớc đến ngày 3/6/2020, toàn Ngành đã giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH hàng tháng (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp) cho khoảng 50.297 người; giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH một lần, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp một lần, tuất một lần cho khoảng 353.616 người với số tiền chi trả là 13.154,7 tỷ đồng; giải quyết chế độ ốm đau cho khoảng 2.992.172 lượt người với số tiền chi trả là 1.413,3 tỷ đồng; thai sản cho khoảng 743.310 lượt người với số tiền chi trả là 9.591,5 tỷ đồng…

Về số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đến ngày 4/6/2020, số tiền chi khám chữa bệnh BHYT được các cơ sở đề nghị quyết toán trên Hệ thống giám định BHYT là khoảng 38.005.146 triệu đồng (chưa bao gồm số chi của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), với tỷ lệ sử dụng dự toán năm khoảng 38%.

Theo kết quả giải quyết TTHC trong toàn Ngành, số hồ sơ đã giải quyết của cơ quan BHXH tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/5/2020 là 47.591.872 hồ sơ (đạt 97,45% kế hoạch).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM