VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chi trả hơn 4.000 tỉ đồng cho lao động thất nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Chi trả hơn 4.000 tỉ đồng cho lao động thất nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết sau hơn 11 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cả nước có 13,4 triệu người tham gia BHTN (chiếm 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi), gần 6 triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn 190.000 người được hỗ trợ học nghề.

Tạm dừng thanh kiểm tra doanh nghiệp về lĩnh vực BHXH

TP. Hồ Chí Minh: 53.000 lao động ngừng việc do dịch Covid-19

TP. Hồ Chí Minh giải quyết hưởng BHXH cho gần 900.000 lượt người

BHXH Việt Nam: Cải cách thủ tục hành chính vì người dân và doanh nghiệp

Dịch Covid-19 đã và đang tác động lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp; nhiều người lao động mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động. Tính đến ngày 30/5, Quỹ BHTN đã chi trực tiếp hơn 4.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động.

Để chính sách BHTN thực sự trở thành công cụ quản trị thị trường lao động, Bộ LĐ-TB-XH sẽ nghiên cứu, xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, trong đó có các nội dung về BHTN.

Trước đó, Bộ LĐ-TB-XH cũng đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Việc làm về BHTN, trong đó có mở rộng các trường hợp bất khả kháng để được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; bổ sung trường hợp người lao động được nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM