VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020

Từ năm 2020, thẻ BHYT được cơ quan BHXH chủ động gia hạn.

Đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020

Ngày 10/12/2019, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP. Hà Nội có Công văn số 5496/ BHXH-QLT về việc đôn đốc thu nộp BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và gia hạn thẻ BHYT năm 2020 gửi các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đại lý thu BHXH, BHYT.

Đề xuất giảm mức hỗ trợ hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

Chuyển biến tích cực trong tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế

Liên kết bảo hiểm y tế với bảo hiểm thương mại giúp người dân phòng ngừa rủi ro

Đủ chiêu trò trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Công văn số 5496/ BHXH-QLT của BHXH TP. Hà Nội nêu rõ, thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Triển khai quy trình thu BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục đào tạo và các đại lý thu hướng dẫn người tham gia BHYT kiểm tra, rà soát thông tin ghi trên thẻ BHYT, cụ thể: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, mã nơi đối tượng sinh sống, thời điểm đủ 5 năm liên tục…; trường hợp sai sót đề nghị cơ quan BHXH cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia theo quy định.

BHXH TP. Hà Nội cũng lưu ý cơ quan BHXH chủ động thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2020 trên cơ sở dữ liệu đang quản lý và chỉ cấp lại thẻ BHYT đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách…

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị trích chuyển số tiền phải nộp BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2019 vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH, xong trước ngày 25/12/2019 theo đúng quy định.

Trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 216 của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và “Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế” theo Khoản 3, Điều 49, Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM