VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế

Nhằm thực hiện “Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn.

Tăng cường giám sát thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế

Tạo bước đột phá để chính sách bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột của an sinh xã hội

JICA hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững đất nước

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT gồm 23 thành viên, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn
 

Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ thực hiện tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT hiệu quả, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; hoàn thành tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH tự nguyện hằng năm; giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH và chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT; tổng hợp báo cáo Trung ương và UBND thành phố theo quy định.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan về quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, BHXH TP Hà Nội là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM