VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hiện có hơn 1.300 sản phẩm bảo hiểm trên thị trường

Hệ thống các sản phẩm bảo hiểm ngày càng được mở rộng và đa dạng hoá. Nguồn: Internet

Hiện có hơn 1.300 sản phẩm bảo hiểm trên thị trường

Hệ thống các sản phẩm bảo hiểm ngày càng được mở rộng và đa dạng hoá. Đến nay, trên thị trường có gần 1.300 sản phẩm bảo hiểm, trong đó có hơn 850 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, 450 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Cả nước có 14,367 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 69.500 người so với tháng 3/2019

Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Bảo hiểm phi nhân thọ: Các nghiệp vụ bán buôn khó trở lại “đường đua”

Nhà đầu tư ngoại tiếp tục đổ bộ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt

Luật Kinh doanh bảo hiểm qua 20 năm thực hiện (được sửa đổi, bổ sung 1 lần) đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế khi các sản phẩm bảo hiểm ngày càng mở rộng và đa dạng.

Tổng kết thực hiện Luật, Bộ Tài chính cho thấy, Luật đã tạo lập cơ sở pháp lý, từng bước đa dạng sản phẩm bảo hiểm, mở rộng kênh phân phối, quy mô, chất lượng hiệu quả được nâng cao, ngày càng trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần phát triển thị trường dịch vụ tài chính ngày càng vững mạnh.

Về sản phẩm bảo hiểm, hệ thống sản phẩm bảo hiểm được mở rộng và đa dạng hoá. Đến nay, có gần 1.300 sản phẩm bảo hiểm, trong đó có trên 850 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, 450 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Chất lượng sản phẩm được cải thiện, nhiều sản phẩm bảo hiểm mới được ra đời, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tham gia bảo hiểm. Bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm truyền thống chỉ mang yếu tố bảo vệ đơn thuần, còn có các sản phẩm bảo hiểm mới mang yếu tố đầu tư tài chính như bảo hiểm liên kết đầu tư.

Ngoài các sản phẩm triển khai mang tính chất kinh doanh, còn có các sản phẩm triển khai nhằm phục vụ chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm vi mô cho người có thu nhập thấp; bảo hiểm thủy sản; thực hiện chính sách tam nông như chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của Việt Nam như chương trình thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Bảo hiểm Việt Nam đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về lao động, việc làm và xã hội với số lượng lao động tính đến cuối năm 2018 đạt 756.846 người.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM