VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2019 = mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 6/2019 x 1.0719.

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hướng dẫn quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Những điều cần biết về bảo tức khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không có lý do chính đáng

Người nghèo, đối tượng ưu đãi xã hội, trẻ em được hưởng quyền lợi thanh toán BHYT 100%

Thị trường bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 342.869 tỷ đồng

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị BHXH Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này; lập báo cáo theo mẫu kèm theo gửi Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính trước ngày 15/1/2020.

Đồng thời, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân có trách nhiệm triển khai việc điều chỉnh trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng quy định tại thông tư này đối với đối tượng thuộc diện quản lý.

Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019. Các chế độ quy định trong thông tư được thực hiện kể từ ngày 1/7/2019; Đồng thời, thay thế cho Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2018 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP.

Từ ngày 1/7/2019, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH được tăng thêm 7,19% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019. Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2019 = mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 6/2019 x 1.0719.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM