VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Khoảng hơn 15,1 triệu người tham gia BHXH

Ước tính đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện là 551 nghìn người.

Khoảng hơn 15,1 triệu người tham gia BHXH

Ước tính đến hết năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là 15,185 triệu người; BHXH tự nguyện là 551 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là 15,068 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 13,343 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 85,390 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số.

10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Bảo hiểm xã hội trong năm 2020

[Infographics] Cách tính bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu, trợ cấp một lần từ 1/1/2020

Còn vướng mắc trong thực thi bảo hiểm xã hội

Nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi khoảng 7.286 tỉ đồng

Thông tin trên vừa được BHXH Việt Nam cho biết tại Hội nghị cung cấp thông tin kết quả thực hiện BHXH, BHYT, BHTN năm 2019, do BHXH Việt Nam tổ chức ngày 27/12/2019.

Theo BHXH Việt Nam, cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về Quỹ BHXH, Quỹ BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu đến hết năm 2019 ước đạt 361.549 tỷ đồng, đạt 100,54% kế hoạch cả năm.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2019, BHXH Việt Nam đã kịp thời giao kế hoạch thu, phát triển đối tượng và dự toán thu - chi năm 2019 cho BHXH các tỉnh trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán cho BHXH Việt Nam; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ…

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH phù hợp với các quy định mới; kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Luật BHXH, BHTN.

Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước về BHXH, BHTN, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH ở các cấp; quản lý tốt đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHTN từ cơ sở; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH tại các địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, gian lận, trục lợi Quỹ BHXH, BHTN.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; kiểm soát chặt chẽ các thủ tục chi trả các chế độ, nhất là các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM