VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

Ảnh minh họa.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1270/QĐ-BHXH ngày 30/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Rốt ráo đòi nợ bảo hiểm xã hội

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế

Từ 1/10, Hà Nội thanh toán các chế độ Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

Theo đó, tại Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 5 của Quyết định số 1270/QĐ-BHXH bổ sung nội dung: Đối với trường hợp UBND cấp xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, thì không cần lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT, chỉ nhận Danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mẫu số 01-BD) có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT từ Bưu điện. Căn cứ thông tin quản lý, rà soát và bổ sung thông tin hộ gia đình vào Mẫu số 01-BD do Bưu điện chuyển đến.

Tại Điểm 1.2,  Khoản 1, Điều 5, bổ sung nội dung: Đối với trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, thì khi nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, in và chuyển UBND xã; nhận theo Mẫu số 01-BD từ UBND xã cập nhật, bổ sung thông tin vào phần mềm HGĐ; nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của các trường hợp khai tử, thực hiện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chết vào phần mềm HGĐ.

Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 5 , bổ sung nội dung:  Đối với trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, hệ thống phần mềm cơ quan BHXH ngay sau khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư pháp thì tự động cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi; in dữ liệu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) đã có mã số BHXH của trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cấp thẻ BHYT chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 Quyết định số 595/QĐ-BHXH tối đa 24 giờ.

Thực hiện chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT chuyển đến Bưu điện để thu thập, cập nhật chính xác thành viên vào hộ gia đình đã được kê khai trong phần mềm HGĐ; chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của trường hợp khai tử chuyển đến Bưu điện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chính xác vào phần mềm HGĐ.

Khoản 2, Điều 9, Quyết định số 1270/QĐ-BHXH cũng nêu rõ, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND cấp huyện/xã tổ chức triển khai Công văn số 2823/BTP-CNTT và quyết định này, nhằm cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo kịp thời cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu kết quả do cơ quan Bưu điện thực hiện về thu thập, cập nhật chính xác trẻ em dưới 6 tuổi vào hộ gia đình đã được kê khai, các trường hợp báo giảm chết trong phần mềm HGĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu theo Mẫu số 01-BD từ cơ quan BHXH.

Ngoài ra, các quy định trước đây của BHXH Việt Nam về quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện theo quy định tại quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ngày 30/9/2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM