VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, y tế

BHXH đang tích cực phối hợp liên ngành để mở rộng người tham gia BHXH, BHYT trên cả nước.

Tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, y tế

Trong nửa chặng đường năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đạt những con số đầy tích cực về tỷ lệ người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đặc biệt đã phát hiện, xử phạt nhiều sai phạm về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Cắt giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố

Thay thế 18 thủ tục hành chính trong chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ngành bảo hiểm xã hội quyết liệt tăng thu, giảm nợ

Thêm ba đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

14,48 triệu người tham gia BHXH

Thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 6, số người trên cả nước tham gia BHXH bắt buộc là 14,48 triệu người, BHXH tự nguyện 405 nghìn người, BH thất nghiệp (BHTN) 12,7 triệu người; BHYT 84,7 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 89,3% dân số.

Ngoài ra, về tình hình thu, chi, theo BHXH Việt Nam, 6 tháng 2019 toàn ngành đã thu 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH 114.437 tỷ đồng, BHTN 8.191 tỷ đồng, BHYT 46.079 tỷ đồng; cấp được 14,79 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH, cấp được 84,7 triệu thẻ BHYT.

Trong 6 tháng 2019, ngành BHXH cũng đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; giải quyết cho cho 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 86,73 triệu lượt người khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

Về công tác chi, 6 tháng qua đã chi BHXH, BHYT, BHTN là 159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 21.607 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 80.251 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.286 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 49.021 tỷ đồng.

Sự phối hợp tích cực giữa ngành BHXH và Bưu điện cũng đã góp phần thành công đối với việc chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 536 nghìn người.

Đánh giá về công tác này, BHXH Việt Nam cho biết, việc chi trả được thực hiện kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ; bảo đảm an toàn tiền mặt trong chi trả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

Phát hiện nhiều sai phạm về BHXH

Nhằm triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, theo BHXH Việt Nam, thời gian qua toàn đơn vị này đã tích cực phối hợp thanh tra liên ngành về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Lào Cai, Cao Bằng, Cà Mau, Bình Dương; Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành; ban hành Công văn chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra tại BHXH các tỉnh, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động triển khai thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại BHXH một số tỉnh, thành phố.

Với sự quyết liệt đó, tính đến tháng 6, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị; trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 1.679 đơn vị.

Qua đó, đã phát hiện 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng; 11.881 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11,89 tỷ đồng; tổng số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.307 tỷ đồng; số tiền các đơn vị đã nộp là 835 tỷ đồng (trong đó, nộp trong thời gian đang thực hiện thanh tra là 368 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, qua kiểm tra công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT đã phát hiện 994 sổ ghi sai nội dung; 1.949 sổ BHXH chưa trả cho người lao động; 1.554 lao động có trên 1 sổ BHXH; 35 trường hợp có từ 2 thẻ BHYT trở lên; 764 lao động chưa được cấp sổ BHXH; 69 lao động chưa được cấp thẻ BHYT. Đặc biệt, qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 2,85 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 1,1 tỷ đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định;

Đối với kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 25,8 tỷ đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự Đoàn Thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra với số tiền là 14,9 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 11 tỷ đồng, trong đó đã thu 6,6 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM