VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thủ tục hưởng chế độ khám chữa bệnh BHYT cùng tuyến

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thủ tục hưởng chế độ khám chữa bệnh BHYT cùng tuyến

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

Những thay đổi chính sách trong năm 2020 về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Mức giá viện phí mới đối với người không tham gia bảo hiểm y tế

Dân hưởng lợi từ liên kết bảo hiểm y tế

Ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

Thẻ BHYT được đổi trong trường hợp sau đây: Rách, nát hoặc hỏng; thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; thông tin ghi trong thẻ không đúng.

Khi rơi vào các trường hợp trên, người tham gia BHYT cần làm thủ tục đổi thẻ BHYT đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, quận, huyện để ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT… và Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018, gửi bộ phận một cửa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, quận, huyện.

Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội: Cán bộ Bộ phận một cửa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, quận, huyện sẽ kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT và ký nhận (vào ô người tiếp nhận hồ sơ).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức BHYT phải đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Về hình thức nộp hồ sơ: Người tham gia có thể thực hiện qua bưu chính hoặc trực tiếp. Hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT: 1 bản chính; Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ: 1 bản chính; Thẻ BHYT (rách, nát hoặc hỏng; thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; thông tin ghi trên thẻ không đúng): 1 bản chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM