VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thực hiện mua sắm thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung quốc gia

Việc triển khai kết quả mua sắm thuốc theo kết quả đấu thầu thí điểm lần hai nhằm đảm bảo kịp thời cung ứng thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT. Nguồn: congthuong.vn

Thực hiện mua sắm thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung quốc gia

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đang yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT triển khai thực hiện các nội dung về thực hiện mua sắm thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam thực hiện thí điểm lần hai nhằm đảm bảo kịp thời cung ứng thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện: Tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ

Phối hợp khởi kiện nợ bảo hiểm xã hội: Cần rõ trách nhiệm, mạnh chế tài

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

Quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội được thực hiện thế nào?

Nội dung yêu cầu này được thể hiện trong văn bản số 1304/BHXH-DVT về việc thực hiện mua sắm thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam thực hiện thí điểm lần hai vừa được ban hành.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị, đối với các thuốc đã có kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. Cụ thể, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 66/GĐB-QLĐT ngày 11/01/2019, BHXH Việt Nam lưu ý các mặt hàng trúng thầu cùng hoạt chất, nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật, đường dùng nhưng giá trúng thầu có sự chênh lệch lớn khi so sánh giữa các hàm lượng thì ưu tiên lựa chọn thuốc có giá trúng thầu hợp lý.

Đối với các thuốc mới có kết quả lựa chọn nhà thầu, BHXH các tỉnh thông báo cho Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có nhu cầu sử dụng ngay để đề nghị Nhà thầu ưu tiên ký kết hợp đồng và cung ứng thuốc.

Còn đối với các thuốc không lựa chọn được nhà thầu theo danh sách chi tiết tại công văn Công văn số 66/GĐB-QLĐT, BHXH các tỉnh thông báo đến các cơ sở y tế lựa chọn các thuốc có cùng hoạt chất, đường dùng hoặc các thuốc có cùng tác dụng điều trị đã trúng thầu tại cơ sở y tế để sử dụng. Trường hợp không lựa chọn được thuốc thay thế hoặc thuốc thay thế không đủ sử dụng, BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở y tế tổ chức đấu thầu, mua sắm thuốc theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra, với các thuốc BHXH tỉnh có tổng hợp nhu cầu nhưng BHXH Việt Nam không tổ chức đấu thầu chi tiết tại công văn Công văn số 66/GĐB-QLĐT thì BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, cơ sở y tế để tổ chức đấu thầu, mua sắm thuốc theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Riêng đối với thuốc đã có kết quả đàm phán giá, thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4686/BYT-QLD ngày 18/8/2017, BHXH Việt Nam không tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc Tienam.

Cuối cùng, với trường hợp cơ sở y tế sáp nhập về cơ sở y tế khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền, theo BHXH Việt Nam, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thực hiện điều chuyển số lượng các thuốc đã được phân bổ cho cơ sở y tế sáp nhập theo kết quả lựa chọn nhà thầu về cơ sở y tế nhận sáp nhập; thông báo đến nhà thầu trúng thầu, BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở y tế để ký hợp đồng mua thuốc và thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu các thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức đấu thầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM