VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa

Hướng dẫn và thực hiện thủ tục hành chính BHXH tại phòng Một cửa BHXH tỉnh Điện Biên. Nguồn: Internet

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa

Là một trong những ngành sớm thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ việc nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện tại BHXH các tỉnh, thành phố. Đó là khẳng định của đại diện BHXH Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Từ 15/01/2019, áp dụng mức viện phí mới cho người không có thẻ bảo hiểm y tế

Việt Nam đi đầu dùng bảo hiểm y tế hỗ trợ dịch vụ điều trị HIV

Tăng mức hưởng bảo hiểm y tế của một số đối tượng

10 tháng, Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng cho 50 bệnh nhân

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

Ngay từ đầu năm 2017, BHXH Việt Nam đã triển khai hệ thống một cửa tập trung, qua đó giám sát, theo dõi chặt chẽ và thúc đẩy việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại 63 BHXH tỉnh, thành phố.

Hệ thống phần mềm một cửa cung cấp các số liệu về hồ sơ đã được tiếp nhận, giúp cập nhật tình trạng của hồ sơ, để BHXH Việt Nam kịp thời đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố, bảo đảm tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch đối với tổ chức và cá nhân. Dữ liệu được kết xuất, theo dõi qua phần mềm phản ánh kết quả hoạt động của BHXH các tỉnh, thành phố trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Mặt khác, với phần mềm này, các phòng, bộ phận một cửa của BHXH cấp tỉnh, cấp huyện cũng quản lý được toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ việc tiếp nhận hồ sơ đến chuyển hồ sơ dữ liệu, thụ lý giải quyết, trả kết quả, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, quản lý chi tiết đến ngày, giờ giải quyết hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ, góp phần tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Theo Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, cơ chế một cửa, một cửa điện tử liên thông là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin hữu ích nhằm tạo thuận lợi cho ngành trong việc giám sát chặt chẽ các thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ BHXH.

Với việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người lao động khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH. Đến nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; có 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 4773/KH-BHXH. Kế hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm, xác định cụ thể nội dung công việc phải triển khai, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nội dung kế hoạch tập trung triển khai xây dựng, ban hành các văn bản liên quan thực hiện Nghị định số 61; bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận trả kết quả cấp huyện có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 61; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61 và Kế hoạch này.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 61. Vụ pháp chế giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM