Nghị định 127/2013/NĐ-CP bổ sung thêm 05 hành vi vi phạm."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bổ sung 05 hành vi vi phạm về kiểm tra hải quan, thanh tra thuế; giám sát và kiểm soát hải quan

(Tài chính) Đối với nhóm hành vi vi phạm về kiểm tra hải quan, thanh tra thuế; giám sát hải quan; kiểm soát hải quan, Nghị định 127/2013/NĐ-CP bổ sung thêm 05 hành vi vi phạm.

05 hành vi vi phạm được bổ sung là:

- Sử dụng phần mềm khai hải quan điện tử chưa được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử (Điều 10).

- Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, đúng thời hạn chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh khi cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định của pháp luật (Điều 10).

-  Sử dụng tài khoản truy cập, chữ ký số được cấp cho tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thủ tục hải quan điện tử (Điều 10).

- Lưu giữ hàng hoá kinh doanh tạm nhập - tái xuất không đúng địa điểm quy định (Điều 11).

-  Đưa phương tiện vận tải nước ngoài qua lại biên giới đất liền không đúng tuyến đường, cửa khẩu quy định (Điều 12).

Bên cạnh đó, Nghị định 127/2013/NĐ-CP còn sửa đổi định danh một số hành vi vi phạm, cụ thể:

- Sửa đổi định danh hành vi “Giả mạo niêm phong hải quan, giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan để xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá mà không phải là tội phạm” thành “Giả mạo niêm phong hải quan; nộp, xuất trình chứng từ, tài liệu giả mạo cho cơ quan hải quan nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” để bao quát các trường hợp phát sinh khác có thể xảy ra trong thực tế.

- Sửa đổi định danh hành vi “Di chuyển phương tiện vận tải chở hàng hoá quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu không đúng tuyến đường, địa điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc đăng ký trong hồ sơ hải quan mà không có lý do xác đáng” thành “Vận chuyển hàng hoá quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập – tái xuất không đúng tuyến đường, địa điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc đăng ký trong hồ sơ hải quan mà không có lý do xác đáng” cho sát với bản chất của hành vi vi phạm.

Theo customs.gov.vn

Có thể bạn quan tâm