VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cải cách mạnh mẽ, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hệ thống thông quan điện tử

Hải quan Quảng Ninh:

Cải cách mạnh mẽ, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

"Tiếp tục cải cách mạnh mẽ, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp" là cam kết được Cục Hải quan Quảng Ninh đặt ra trong năm 2018 đã và đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể...

Móng Cái: Phát hiện điểm tập kết 700kg cá chim Trung Quốc nhập lậu

Sáng tạo để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước

Đã có 10 Cục Hải quan đạt số thu NSNN hơn nghìn tỷ đồng

Hải quan Quảng Ninh thu gần 900 triệu đồng từ xử phạt vi phạm hành chính

Hải quan Quảng Ninh quyết ngăn gia cầm nhập lậu

Năm 2017, nhờ đổi mới cách thức tiếp cận và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp từ thụ động sang chủ động, lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu, chia sẻ, giải quyết ngay và giải quyết đến cùng khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, Hải quan Quảng Ninh đã góp phần tích cực tạo môi trường kinh doanh xuất nhập khẩu thuận lợi.

Những cải cách mạnh mẽ trên đã giúp Hải quan Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, số thu NSNN của Cục Hải quan Quảng Ninh đã đạt 10.947 tỷ đồng (bằng 203% chỉ tiêu 5.400 tỷ đồng do Bộ Tài chính giao, vượt 9% chỉ tiêu 10.000 tỷ đồng UBND tỉnh Quảng Ninh giao và vượt 6% chỉ tiêu phấn đấu 10.300 tỷ đồng Tổng cục Hải quan giao).

Nỗi tiếp kết quả này, năm 2018, Hải quan Quảng Ninh cam kết cải cách mạnh mẽ, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp bằng những giải pháp và hành động cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trọng tâm là thủ tục hải quan: nâng tính thuận tiện, dễ dàng trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, nâng chất lượng chăm sóc doanh nghiệp – Giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với tỉnh Quảng Ninh những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc thúc đẩy  hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới đường bộ là cửa khẩu Móng Cái, khu vực cảng biển là cảng CICT, cảng Cái Lân và Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Thứ hai, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, bám sát Kế hoạch XNK của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ hỗ trợ về cơ chế, chính sách, thủ tục hải quan và đồng hành cùng doanh nghiệp” với việc tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Cục trực tiếp làm trưởng đoàn đến với từng doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp;

Tổ hỗ trợ khuyến khích tuân thủ pháp luật Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, nắm bắt đúng và đủ quy định, chính sách mới để từ đó thực hiện đúng, hạn chế thấp nhất sai sót hoặc gian lận.

Đặc biệt, Cục Hải quan Tỉnh tiến hành thành lập Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp (ISEC). Tổ có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, trực tiếp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong  quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Thứ ba, chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa phương rà soát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn và các dự án lớn ngoài khu công nghiệp để chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư trong việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư cho dự án.

Thứ tư, triển khai thực hiện hiệu quả Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, đạt trên 97% tổng số thu ngân sách được nộp thuế điện tử.

Thứ năm, đổi mới nội dung và hình thức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, tham vấn Hải quan – Doanh nghiệp.

Thứ sáu, triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả Đề án “mô hình thực hiện thủ tục quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái”, khai thác hiệu quả hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Bắc Luân 2, Cảng ICD, cầu phao tạm tại Km 3+4 và lối mở Pò Hèn; Tiếp tục triển khai Đề án “nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”…

Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp (ISEC) của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, trực tiếp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong  quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Cách thức tiếp nhận thông tin được thực hiện qua email Haiquanqn@hqqn.vn hoặc điện thoại trực tiếp 24/7 qua số điện thoại 0203.3826148 – 0969 596 646. Định kỳ các thành viên trong tổ sẽ trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp để lắng nghe, tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc, nhu cầu thông tin của doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM