VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long cán đích thu ngân sách nhà nước

Năm 2012, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước qua hàng hóa xuất nhập khẩu theo Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 là 840 tỷ đồng, trong đó địa bàn thành phố Cần Thơ là 760 tỷ đồng và địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 80 tỷ đồng.

Đến hết ngày 21/11/2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long đã thu Ngân sách Nhà nước đạt 80,113 tỷ đồng, đạt 100,14% chỉ tiêu được giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo các Đội Nghiệp vụ, cán bộ công chức thuộc Chi cục tăng cường các giải pháp thu, chủ động rà soát các nguồn thu, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM