VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chi phí thuê kho, bãi được tính vào trị giá hải quan

Ô tô NK tại cảng Cái Lân. Nguồn: PV.

Chi phí thuê kho, bãi được tính vào trị giá hải quan

Các chi phí thuê kho, bãi liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên và đáp ứng các điều kiện tại Thông tư 39/2015/TT-BTC thì được xem xét là các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng nhập khẩu.

Hải quan Mộc Bài bắt giữ 2.440 bao thuốc lá nhập lậu

Tổng cục Hải quan chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 19 và 35

Hải quan tăng cường vai trò cấp ủy trong tạo thuận lợi thương mại

Hướng dẫn áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam về vướng mắc trong việc tính khoản phí thuê kho, bãi ở nước ngoài có phải là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế.

Phân tích quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan có trách nhiệm tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì trị giá hải quan hàng hóa NK là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá hải quan.

Cùng với đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2Q15/TT-BTC thì các khoản điều chỉnh cộng phải cộng vào trị giá hàng NK nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; Phải liên quan đến hàng hóa NK; Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, các chi phí thuê kho, bãi liên quan đến hàng hóa NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên và đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được xem xét là các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hàng NK.

Theo đó, trên cơ sở hồ sơ thực tế NK, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc cần liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM