VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Chú trọng triển khai công tác cải cách hành chính trong toàn Ngành

Doanh nghiệp tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Nguồn: PV.

Chú trọng triển khai công tác cải cách hành chính trong toàn Ngành

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính, đồng thời, tiếp tục triển khai các chủ trương nghị quyết, văn bản pháp luật về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (CCHC, KSTTHC) và xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).

Trường hợp có thể không phải kiểm tra hiệu suất năng lượng

Phân cấp mạnh kiểm tra sau thông quan tại cửa khẩu

Phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển nghi thuốc bom

Ngành Hải quan quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2017

Theo kết luận của Bộ Tài chính và qua theo dõi, hầu hết các đơn vị trong Ngành đã chủ động, tích cực tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, KSTTHC và XLVPHC. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực sự chú trọng đến các công tác này, ảnh hưởng phần nào đến kết quả công tác chung của toàn Ngành.

Do đó, về công tác CCHC, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về nhiệm vụ CCHC trong giai đoạn hiện nay theo quy định tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và các chương trình, kế hoạch của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan về CCHC.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về CCHC thông qua các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Đảm bảo các điều kiện cần thiết, bố trí cán bộ đầu mối theo hướng ổn định để triển khai thực hiện công tác CCHC. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác CCHC theo quy định và Quyết định số 31/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2017 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017.

Về công tác KSTTHC, các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người khai hải quan và người nộp thuế tuân thủ, thực hiện đầy đru các nhiệm vụ KSTTHC.

Các đơn vị đảm bảo niêm yết công khai, đầy đủ, thuận tiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định công bố theo quy định tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi thực hiện thủ tục hành chính và trên trang thông tin điện tử. 

Hướng dẫn cá nhân, tổ chức, DN khai thác thông tin chi tiết về thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Chính phủ. Không yêu cầu cá nhân, tổ chức, DN nộp các thành phần hồ sơ, giấy tờ, chứng từ ngoài quy định khi thực hiện thủ tục hành chính… Tăng cường công tác kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả, nhanh chóng.

Về công tác XLVPHC, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về XLVPHC trong lĩnh vực hải quan. Trong đó, đặc biệt lưu ý các nội dung như: trình tự, thủ tục xử phạt, thẩm quyền xử phạt…, đảm bảo hạn chế tối đa các sai sót để dẫn đến khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh: Quảng Ninh, Quảng Bình, Hà Giang, Gia Lai Kon Tum cần có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn Kiểm tra của Bộ Tài chính chỉ ra ở từng đơn vị. 


Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm