VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai: Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người khai hải quan

Ngày 22/8/2012, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế. Trong đó, các đơn vị phải chủ động đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tế từng đơn vị để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin giúp cho công chức Hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm vững, kịp thời các quy định quản lý nhà nước về hải quan. Từ đó nâng cao nhận thức và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, người nộp thuế trong quá trình tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải, hàng hóa. Đây là công tác nhằm từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế; Nâng cao tinh thần hợp tác, phối hợp giữa cơ quan Hải quan với Doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng thời thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan.

Ngày 10/7/2007, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế. Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền hiệu quả nhất đến người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, XNC như: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hải quan; Tổ chức Hội nghị Hải quan – Doanh nghiệp hàng năm để phổ biến pháp luật, giải đáp vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan của nhân dân và doanh nghiệp. Thông qua Hội nghị hướng dẫn về Luật Hải quan, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hải quan; Niêm yết công khai chính sách, thủ tục hải quan tại các địa điểm làm thủ tục; Phát tờ rơi hướng dẫn làm thủ tục hải quan, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng… tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu, nơi tiếp nhận thủ tục hải quan để người dân và doanh nghiệp tìm hiểu dễ dàng; Cục Hải quan Lào Cai tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ sở vật chất để bố trí phòng tiếp người khai hải quan, người nộp thuế trang trọng; Cổng Thông tin điện tử của Cục đã đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật mới liên quan đến chế độ chính sách hàng hóa, quy trình thủ tục hải quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN trong việc cập nhật thông tin.

Song song với việc tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cũng đẩy mạnh việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể CBCC trong đơn vị. Những cán bộ công chức hải quan phải là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết và nắm vững pháp luật về hải quan để việc tuyên truyền, cung cấp thông tin và giải đáp vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp đạt hiệu quả. Đơn vị luôn chủ động hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho các CBCC những văn bản quy phạm pháp luật về hải quan như: Thông tư ban hành Tờ khai hàng hóa XNK thương mại, Thông tư ban hành Tờ khai hàng hóa XNK phi mậu dịch, Thông tư hướng dẫn thí điểm hoàn thuế GTGT cho khách du lịch là người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam, Thông tư ban hành hướng dẫn, sử dụng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan v.v…

Các cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh Lào Cai luôn nhận thức rõ công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan là trách nhiệm của mọi cán bộ, công chức. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ công chức mặc đúng trang chế phục ngành Hải quan quy định, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tụy, đúng mực khi tiếp và trả lời người khai hải quan, người nộp thuế. Đặc biệt, với phương châm hành động “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả” được đưa ra trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, với quan điểm xem các cơ quan, DN và người dân là “khách hàng”, là đối tượng phục vụ đã thể hiện sự cam kết của ngành Hải quan trước cộng đồng xã hội về đảm bảo tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hải quan đối với các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế.

Ngoài ra, Cục thường xuyên có đợt khảo sát nhu cầu tuyên truyền hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế dưới hình thức khảo sát trực tiếp hoặc gửi phiếu đến doanh nghiệp. Những phản hồi, thông tin nhận được sẽ là cơ sở xác thực về những nhu cầu của người dân và doanh nghiệp để từ đó, đơn vị có những biện pháp tuyên truyền, cung cấp thông tin hiệu quả nhất.

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tăng cường chỉ đạo về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức trong đơn vị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK; Luôn đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phát huy tốt tất cả các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các đơn vị, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Xây dựng các Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế phù hợp với đặc điểm tình hình tại từng đơn vị; luôn đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin của các CBCC Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã đáp ứng được yêu cầu công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, từ đó tạo thuận lợi tối đa cho người khai hải quan, người nộp thuế và đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Thanh Nga

Có thể bạn quan tâm