Cục thuế Lào Cai: Triển khai nhiều giải pháp trong công tác hoàn thuế

(Taichinh) -

Bên cạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao, Cục Thuế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng quản lý tốt công tác hoàn thuế cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ này tiếp tục được Cục thuế Tỉnh triển khai mạnh mẽ trong năm 2016 với nhiều giải pháp đồng bộ

Cán bộ thuế Lào Cai hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuếCán bộ thuế Lào Cai hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế

Một số kết quả tích cực

Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc của tổ quốc có 184 km đường biên giới tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều cửa khẩu phụ, lối mở thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, qua lại biên giới, phát triển kinh tế cửa khẩu.

Trong thời gian qua nhất là từ năm 2015 đến nay, bên cạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao, Cục Thuế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng quản lý tốt công tác hoàn thuế cho DN.

Kết quả việc giải quyết hoàn thuế năm 2105 là, Cục thuế tỉnh Lào Cai đã giải quyết trong năm là 154 bộ hồ sơ, số tiền các đơn vị đề nghị hoàn là: 961,6 tỷ đồng; Số hồ sơ Cục thuế tỉnh Lào Cai giải quyết hoàn là 135 hồ sơ với tổng số tiền được hoàn là 810,2 tỷ đồng; Cục thuế tỉnh Lào Cai đã từ chối không giải quyết hoàn là 19 bộ hồ sơ, với tổng số tiền là 83,2 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2016 cho thấy, với tổng số hồ sơ nhận trong kỳ và kỳ trước chuyển sang là 22 hồ sơ, với số tiền đề nghị hoàn là 202,3 tỷ đồng.

Cục thuế tỉnh Lào Cai đã xử lý 16 hồ sơ, chuyển kỳ sau 6 hồ sơ, với tổng số tiền được hoàn là 131,8 tỷ đồng; Số không được hoàn là 11,9 tỷ đồng.

Để đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện đúng chính sách, chế độ, trình tự, thời gian quy định. Từ đó, giải quyết kịp thời việc hoàn thuế cho doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn. Cục thuế tỉnh Lào Cai đã tập trung vào các giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, thường xuyên tuyên truyền rộng rãi chính sách thuế nói chung, chính sách về hoàn thuế nói riêng để các Doanh nghiệp biết, hiểu, thực hiện đúng pháp luật.

Thứ hai, thực hiện cơ chế “một cửa” trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế. Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã bố trí những cán bộ có năng lực, phẩm chất để hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho NNT. Cục Thuế đã hướng dẫn Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung kịp thời các mẫu biểu, hồ sơ theo quy định.

Thứ ba, các phòng, Chi cục Thuế các huyện, thành phố đã cử cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN; trường hợp vướng mắc quá thẩm quyền thì Cục Thuế báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ.

Thứ tư, cương quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong việc hoàn thuế.

Những khó khăn, vướng mắc

Mặc dù toàn ngành thuế luôn tích cực chủ động tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế nhưng khi kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, Doanh nghiệp vẫn sai phạm trong quá trình kê khai thuế GTGT khi xác định số thuế được hoàn.

Cơ chế chính sách vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình giải quyết hoàn thuế: Còn những trường hợp văn bản còn chưa quy định rõ ràng, thống nhất nên gây khó khăn cho cơ quan thuế trong việc giải quyết hồ sơ.

Thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC đã giảm tần suất khai tháng sang khai quý, bãi bỏ bảng kê mua vào, bán ra tại tờ khai thuế GTGT,… Do đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho NNT, nhưng lại khó khăn cho cơ quan thuế trong việc đối chiếu hóa đơn, phân tích hồ sơ tại bàn,…

Trong thời gian vừa qua nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn về hoàn thuế như: công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); công văn 18832/BTC-TCT ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính và công văn số 13822/BTC-TCT, tuy nhiên quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc.

Mặt khác, Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đã có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2016. Ngày 14/3/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 3357/BTC-TCT về việc quản lý chi hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật. Việc quy định này đã giải quyết được rất nhiều vướng mắc trong việc quản lý hoàn thuế.

Một là, bãi bỏ quy định giám sát ưu tiên chi hoàn thuế. Tổng cục Thuế chuyển sang giám sát hồ sơ giải quyết hoàn thuế đủ điều kiện ban hành Quyết định hoàn thuế GTGT theo quy định Thông tư số 204/2015/TT-BTC. Theo đó, quy định Tổng cục Thuế có trách nhiệm giám sát hồ sơ hoàn thuế có đủ điều kiện ban hành Quyết định hoàn thuế trong thời hạn 6 giờ làm việc.

Tại Cục Thuế tỉnh Lào Cai, việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế đã đảm bảo được đúng trình tự thời gian theo quy định. Tuy nhiên, trước đây việc quy định giám sát thứ tự ưu tiên chi hoàn thuế và việc Bộ Tài chính giao dự toán hoàn thuế cho các Cục Thuế dẫn đến cả nước có Cục Thuế thừa quỹ hoàn thuế, đối với Cục Thuế Lào Cai lại thiếu quỹ hoàn thuế.

Do đó, khi cơ quan thuế đã giải quyết xong hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp theo đúng trình tự thời gian quy định nhưng Quỹ hoàn thuế thiếu nên Cục Thuế chưa có tiền hoàn trả cho doanh nghiệp.

Việc quy định tại công văn 3357 đã giải tỏa được những vướng mắc cho Doanh nghiệp, cho cơ quan thuế khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Hai là, bãi bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế còn nợ trước khi được hoàn thuế. Như vậy, NNT sẽ tiếp tục được bù trừ số thuế còn nợ với số tiền thuế được hoàn.

Việc quy định này đã phù hợp với hướng dẫn tại Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về về quản lý thuế .

Ba là, chuyển cơ chế kiểm tra trước khi hoàn thuế sang kiểm tra sau hoàn thuế đối với các trường hợp rủi ro thấp để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo quản lý chặt chẽ hoàn thuế GTGT.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế vẫn phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như phối hợp cơ quan hải quan, biên phòng, công an, ngân hàng... quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của nhà nước.

Một số giải pháp trong việc quản lý hoàn thuế

Thứ nhất, thực hiện quản lý hoàn thuế theo đúng chính sách, đảm bảo đúng trình tự, thời gian theo quy định của Luật Quản lý thuế, các quy trình nghiệp vụ của ngành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Thứ hai, hoàn ngành thuế xây dựng và thực hiện công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế. Đảm bảo hoàn thuế đúng trình tự, thời gian quy định.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế đặc biệt là quản lý hoàn thuế.

Thứ tư, tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phẩm chất, đạo đức của công chức thuế.

Thứ năm, iếp tục thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 tại Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục