VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hải quan Bắc Ninh: Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Cán bộ Hải quan Bắc Ninh quyết tâm vào cuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016

Hải quan Bắc Ninh: Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Bằng tinh thần nỗ lực, đoàn kết và tận dụng tối đa những lợi thế có được của địa bàn, trong năm 2015, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Bước vào năm 2016, Cục Hải quan Bắc Ninh đang quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới…

VNACCS/VCIS: Vận hành thông suốt

Thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gia công

Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt 53,9%

Chi Cục Hải quan Thái Nguyên : “Gỡ khó” cho doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2015, Cục Hải quan Bắc Ninh được giao dự toán thu NSNN 6.100 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách của Cục Hải quan Bắc Ninh khi giao thêm gần 340 tỷ đồng, tăng 5,5% so với dự toán đầu năm.

Đây là thách thức lớn trong bối cảnh từ đầu năm 2015, hầu hết dự án tại địa bàn đã hoàn thành việc đầu tư, các KCN cũng cơ bản được lấp đầy nên không phát sinh nhiều việc nhập khẩu máy móc thiết bị như trước. Đặc biệt, nhiều DN lớn trên địa bàn được chuyển loại hình thành DN chế xuất đã ảnh hưởng lớn đến số thu của Cục. Tuy nhiên, bằng sự nộ lực cao, tinh thần đoàn kết cùng với việc tận dụng tốt các ưu thế của Tỉnh, năm qua, Hải quan Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2015, hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang được các tỉnh quan tâm chỉ đạo và tạo môi trường thuận lợi để thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) năm 2015 trên địa bàn quản lý đạt gần 95 triệu USD, với số tờ khai XNK là gần 900 nghìn tờ, tăng 26% so với năm 2014. Riêng địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2015 kim ngạch XNK đạt trên 58 nghìn USD. Kết quả thu nộp ngân sách đạt gần 7.800 tỷ đồng, vượt 12% chỉ tiêu. Trong đó, riêng trên địa bàn Bắc Ninh thu được gần 4.700 tỷ đồng.

Công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm được các Chi cục Hải quan tăng cường thực hiện; công tác kiểm tra sau thông quan đạt hiệu quả cao với 31 cuộc kiểm tra, thu trên 22 tỷ đồng; công tác cải cách hiện đại hóa Hải quan thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn.

Có thể khẳng định, việc Hải quan Bắc Ninh thu đạt và vượt chỉ tiêu là cả một sự cố gắng của toàn thể cán bộ công chức, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo Cục. Ngay từ đầu năm triển khai nhiệm vụ thu NSNN, Hải quan Bắc Ninh đã xây dựng hàng loạt giải pháp được đưa ra và triển khai hiệu quả trong toàn đơn vị.

Trongđó,thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho DN XNK hàng hóa bằng hành động cụ thể, chăm lo đến lợi ích, mục tiêu kinh doanh của DN. Đặc biệt, khi nhận chỉ tiêu giao thêm của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bắc Ninh đã có giải pháp quyết liệt ngay bằng cách tập trung thực hiện tốt các giải pháp để tăng thu như: Tiếp tục tăng cường công tác tạo thuận lợi cho DN để nuôi dưỡng nguồn thu, trong đó chú trọng vào cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN thực hiện thủ tục hải quan, mở rộng việc thu thuế, lệ phí qua ngân hàng thương mại…

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật để DN chấp hành việc nộp thuế đúng quy định, không để phát sinh nợ mới và đôn đốc, thu hồi các khoản nợ một cách hiệu quả.

Song song với các giải pháp tạo thuận lợi, Cục Hải quan Bắc Ninh cũng tập trung tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại dựa trên cơ sở quản lý rủi ro thông qua công tác thu thập, phân tích, đánh giá thông tin để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Qua đó góp phần chống thất thu cho ngân sách và tạo môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, công bằng.

Quyết liệt triển khai nhiệm vụ năm 2016

Năm 2016 được dự báo là năm bối cảnh tình hình kinh tế thế giới sẽ có xu hướng phát triển tích cực hơn, tuy nhiên còn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc; tình hình kinh tế trong nước có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng thiếu tính bền vững, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại... Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý tốt cán bộ, công chức; thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”, các quy định của Nhà nước, của ngành trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan; kiên quyết không để xảy ra tình trạng sai phạm trong thực thi công vụ; xây dựng và duy trì tốt mối đoàn kết thống nhất trong toàn Cục, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu thu đạt chỉ tiêu pháp lệnh của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh năm 2016. Thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp điều hành thu ngân sách Nhà nước năm 2016.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Trong đó tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện điện tử hóa các thủ tục hải quan. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tuyên truyền chính sách pháp luật của Hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, Cục tiếp tục các giải pháp tạo thuận lợi, kịp thời xử lý các vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, tập trung triển khai nghiệp vụ quản lý rủi ro theo định hướng đánh giá, phân loại tuân thủ, kiểm soát có hiệu quả để góp phần chống thất thu thuế. Tăng cường thu thập thông tin, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM