VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hải quan Bình Dương: 8 giải pháp đổi mới sáng tạo

Tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; Xây dựng Bình Dương trở thành Thành phố văn minh, giàu đẹp, “Thành phố thông minh”…

Hải quan Bình Dương: 8 giải pháp đổi mới sáng tạo

Nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/207 của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2020 của UBND Tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp...

Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ công chức

Triển khai hiệu quả nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp: Nỗ lực từ hai phía

8 giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo lĩnh vực hải quan

Hàng lậu ẩn trong những lô hàng chuyển cửa khẩu

Theo mục tiêu, kế hoạch đã được UBND tỉnh Bình Dương xác định đến năm 2020: Tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; Xây dựng Bình Dương trở thành Thành phố văn minh, giàu đẹp, “Thành phố thông minh”…

Để góp phần cải thiện, từng bước nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của Tỉnh, đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch thực hiện với 8 giải pháp như sau:

Một là,tiếp tục cải cách hiện đại hóa, đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống thông quan điện tử, tiếp tục giảm thời gian thông quan theo lộ trình của Tổng cục Hải quan.

Hai là, tăng cường công tác quản lý thuế, trị giá hải quan. Phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Bộ Tài chính giao là 11.200 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn không quá 1% so với tổng thu. Thường xuyên tuyên truyền, đào tạo, giải đáp vướng mắc về thuế cho người khai hải quan. Hướng tới ký kết thỏa thuận thu với 100% ngân hàng trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Ba là,tăng cường kiểm tra đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp qua hoạt động kiểm tra sau thông quan. Tiếp tục rà soát, lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Bốn là, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình nghiệp vụ. Cụ thể là duy trì hệ thống VNACCS/VCIS hoạt động ổn định; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia; tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính; tiến tới vận hành chính thức phần mềm ứng dụng nội bộ.

Năm là, áp dụng phương thức quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Đảm bảo tỷ lệ phân luồng đỏ với tờ khai xuất nhập khẩu không quá 6%.

Sáu là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, Cục cũng chú trọng việc tăng cường kỷ cương kỷ luật, xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bảy là, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động, công tác cải cách hiện đại hóa.

Tám là, tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho doanh nghiệp.

PV.

Có thể bạn quan tâm