VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hải quan Bình Dương: Thể hiện tinh thần cầu thị để phục vụ doanh nghiệp

Hải quan Bình Dương đối thoại với doanh nghiệp

Hải quan Bình Dương: Thể hiện tinh thần cầu thị để phục vụ doanh nghiệp

Là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính, đổi mới hoạt động quản lý nhà nước về hải quan theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thời gian qua Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút đầu tư của Tỉnh.

Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ công chức

Triển khai hiệu quả nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp: Nỗ lực từ hai phía

8 giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo lĩnh vực hải quan

Hàng lậu ẩn trong những lô hàng chuyển cửa khẩu

Bằng tinh thần cầu thị, phục vụ, trong những năm qua, Cục Hải quan Bình Dương đã không ngừng cải cách, đổi mới, thu hút doanh nghiệp (DN) làm thủ tục hải quan tăng mạnh qua các năm.

Nếu như, năm 1992, mới chỉ có 27 DN, thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị, với số thu đạt 4,1 tỷ đồng, thì đến năm 2016 đã có 5.213 DN về làm thủ tục, số thu đạt 11.177 tỷ đồng. Tính đến tháng 8/2017, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục thu hút được thêm 63 DN mới về làm thủ tục, số thu thuế từ DN này đạt hơn 110 tỷ đồng.

Điển hình như: Chi cục Hải quan Cảng tổng hợp thu hút được 31 DN, Chi cục Hải quan Mỹ Phước 15 DN; Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một 07 DN; Chi cục Hải quan Ngoài Khu công nghiệp 07 DN...

Để thu hút được DN mới về làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, không ngừng cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, từ đó giúp DN thuận lợi hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Thứ hai, chủ động phối hợp tốt với các sở, ngành trong tỉnh như: Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp để nắm được các DN mới thành lập hoặc chuẩn bị thành lập để từ đó chủ động tiếp xúc, hỗ trợ DN trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Thứ ba, chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp mời gọi DN.

Thứ tư, phối hợp tốt với Ban quản lý các KCN, các Hiệp hội DN, đại lý hải quan để thực hiện các giải pháp tiếp xúc, hỗ trợ các DN FDI triển khai đầu tư, mở rộng sản xuất khi làm thủ tục tại Cục Hải quan Bình Dương…

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hải quan Bình Dương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư như đẩy mạnh cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp với các cơ quan quản lý trên địa bàn; Rút ngắn thời gian thông quan thông qua việc duy trì, nâng cao hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phối hợp thu với các ngân hàng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, gặp gỡ đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho DN…

Với những cải cách và hỗ trợ về mọi mặt, Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục thu hút được thêm nhiều DN về đầu tư và làm thủ tục, từ đó, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết vấn đề việc làm và phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Phan Sơn

Có thể bạn quan tâm