Hải quan Khánh Hòa đã đạt số thu ngân sách Nhà nước 4.567,4 tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch. Dự kiến cả năm thu đạt 4.900 tỷ đồng, đạt 121,87% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hải quan Khánh Hoà thu ngân sách vượt 13% kế hoạch

(Tài chính) Tính đến giữa tháng 12/2013, Cục Hải quan Khánh Hòa đã đạt số thu ngân sách Nhà nước 4.567,4 tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch. Dự kiến cả năm thu đạt 4.900 tỷ đồng, đạt 121,87% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao.

Số thu thuế XNK tại các địa bàn quản lý của Cục Hải quan Khánh Hòa đều vượt kế hoạch năm. Thu trên địa bàn Khánh Hòa đạt 4.136,5 tỷ đồng, đạt 113,39% chỉ tiêu kế hoạch. Số thu trên địa bàn Ninh Thuận đạt 430,9 tỷ đồng, đạt 109,9% chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân tăng thu của đơn vị thời gian qua tập trung chủ yếu ở 3 nguồn XNK xăng dầu, cát và thuốc lá.

Tính đến ngày 30/11 tổng lượng xăng dầu làm thủ tục NK tại cảng Vân Phong tăng 24,73% so với cùng kì năm trước, đạt 849.763 tấn, số thu thuế từ NK xăng dầu do đó cũng tăng 82,18%. Thu ngân sách từ xăng dầu NK từ đầu năm đến nay đạt 4.105,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,89% tổng thu của toàn đơn vị. Số thu thuế từ cát XK tăng 145,56%; nguồn thu từ nguyên phụ liệu NK sản xuất thuốc lá cũng đạt số thu tăng 40,02%.

Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan Khánh Hòa đã góp phần giúp DN giảm thiểu chi phí và thúc đẩy hoạt động XNK, xuất nhập cảnh (XNC) trên địa bàn. Đơn vị đã thu hút 116 DN tham gia thủ tục hải quan điện tử thường xuyên.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện thủ tục XNC cho 2.051 phương tiện, tăng 30,55% so với năm 2012. Số hành khách XNC là 426.173 người, tăng 57,76% so với năm 2012.

Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hoà Ngô Sơn cho biết, năm 2014 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý, rút ngắn thời gian làm thủ tục đối với hàng hóa, phương tiện vận tải XNK và hành khách XNC, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và du lịch. Đồng thời quan tâm hơn nữa đến các nguồn thu, DN có kim ngạch XNK cao và đóng góp số thu ngân sách lớn trên địa bàn ...

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm