Hải quan Lạng Sơn được giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) là 2.600 tỉ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 2.820 tỉ đồng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hải quan Lạng Sơn: Nhiều biện pháp thu hồi nợ đọng

Năm 2012, Hải quan Lạng Sơn được giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) là 2.600 tỉ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 2.820 tỉ đồng.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ. Trong đó, đơn vị đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các chi cục trực thuộc tập trung kiểm tra, rà soát đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, kiên quyết không để nợ xấu phát sinh .

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, số nợ thuế tại đơn vị tính đến 15/12 là 362 tỉ đồng; trong đó, nợ trong hạn là 144 tỉ đồng, nợ quá hạn là 28 tỉ đồng, nợ cưỡng chế 190 tỉ đồng. Tính đến hết 30/11, Cục đã thu hồi được 148,5 tỉ đồng nợ thuế quá hạn. Trong đó, thu hồi được 108,2 tỉ đồng nợ quá hạn 30 ngày; 40,3 tỉ đồng nợ cưỡng chế. Đồng thời, Cục đã bàn giao 286 hồ sơ của các doanh nghiệp nợ tiền thuế trên 50 triệu đồng cho Phòng An ninh kinh tế- Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định. Chuyển hồ sơ của Công ty CP giấy Việt Hoa cho Công an quận Tây Hồ, Hà Nội xử lý.

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, hiện số tiền nợ thuế tại địa bàn đơn vị chủ yếu là nợ do các doanh nghiệp lợi dụng chính sách cho ân hạn thuế của Nhà nước, thành lập nhiều doanh nghiệp, đi thuê giám đốc… sau đó nhập khẩu hàng hóa ồ ạt với số lượng, giá trị lớn, rồi trây ỳ. Điển hình như một số công ty nhập khẩu mặt hàng kính xây dựng nợ thuế 18,37 tỉ đồng. Với những công ty này Cục Hải quan Lạng Sơn đã phối hợp với Công an Lạng Sơn đến trụ sở từng doanh nghiệp làm việc, đôn đốc, tuy nhiên tất cả các doanh nghiệp hiện ngừng hoạt động, một số cam kết trả nợ dần… Ngoài ra, còn một số các doanh nghiệp tư nhân khác, tại thời điểm nhập khẩu được ân hạn thuế, sau đó trây ỳ không chịu nộp và thông báo giải thể, phá sản…

Nhằm thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát lại các nguồn thu, tăng cường kiểm tra sau thông quan, phúc tập hồ sơ, rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế, tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ hàng tạm nhập tái xuất… Đặc biệt Cục đã chỉ đạo các chi cục tổ chức gặp mặt trực tiếp các doanh nghiệp Xnhập khẩu, các doanh nghiệp có kim ngạch Xnhập khẩu lớn tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời động viên các doanh nghiệp mở tờ khai tại các cửa khẩu Lạng Sơn để quyết tâm phấn đấu với mục tiêu cao nhất là hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao.

Theo ông Vy Công Tường, cơ quan Hải quan cho phép thông quan trên cơ sở khai báo của doanh nghiệp và tăng cường "hậu kiểm". Tuy nhiên, một số doanh nghiệp do chưa nắm rõ các quy định pháp luật hoặc cố tình khai báo không đúng mã số, thuế suất của hàng hóa nhập khẩu. Mặc dù vậy, tính đến hết 15-12, với những kết quả qua công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Lạng Sơn ra quyết định ấn định truy thu là 14,2 tỉ đồng và xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 376,7 triệu đồng.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra, rà soát, phân loại nợ thuế theo đối tượng nợ như khoản nợ của các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, không tìm thấy địa chỉ… Cục đã chỉ đạo Tổ đôn đốc thu hồi nợ thuế, các chi cục trực tiếp đến doanh nghiệp làm việc nhàm thu hồi nợ. Phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền, viện kiểm sát, tòa án ở địa phương để thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cụ thể, thông tin trên hệ thống mạng và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các đối tượng nợ thế, số tiền nợ và tiền phạt. Kịp thời nắm bắt thông tin với các ngân hàng về tài khoản của doanh nghiệp để thu hồi nợ thuế. Phối hợp với cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để thực hiện thu hồi nợ thuế.

Tiếp tục thực hiện đốc thu trước thời hạn cưỡng chế, đồng thời hướng dẫn, động viên doanh nghiệp nộp thuế đủ, đúng thời hạn để được hưởng chính sách ân hạn thế cho các lô hàng nhập khẩu tiếp sau. Gửi thông báo, gọi điện thoại, đến làm việc đôn đốc thu hồi nợ thế đến từng doanh nghiệp nợ thuế. Gửi công văn tới các cơ quan chức năng để xác minh tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp có nợ xấu.

Bên cạnh đó, gửi công văn thông báo sắp hết hạn bão lãnh tới ngân hàng, doanh nghiệp đôn đốc ngân hàng hoặc doanh nghiệp nộp tiền thuế. Trong đó, gửi công văn xác minh tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại để thực hiện ra quyết định cưỡng chế trích tiền gửi. Ra quyết định phạt chậm nộp. Rà soát, thống kê danh sách các doanh nghiệp không tìm thấy địa chỉ, liên hệ và phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan cấp giấy phép, cơ quan thuế để thu hồi nợ đọng thuế. Lập kế hoạch cử cán bộ đến tận trụ sở doanh nghiệp xác minh, lập biên bản, đôn đốc thu hồi nợ động đối với doanh nghiệp có nợ thuế quá hạn 90 ngày.

Ông Vy Công Tường nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong thời gian còn lại của năm 2012, các đơn vị trong toàn Cục sẽ triển khai quyết liệt công tác thu thuế, quyết tâm phấn đấu với mục tiêu cao nhất và hoàn thành chỉ tiêu thu thuế Xnhập khẩu được giao, thu đúng, thu đủ thuế, nộp ngân sách đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu chi phí phát sinh cho doanh nghiệp…

Đặc biệt, đối với công tác thu hồi nợ đọng thuế, Cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát các khoản nợ thuế, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế theo quy định, phấn đấy không để nợ mới phát sinh, áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết để thu hồi nợ đọng thuế đồng thời hướng dẫn động viên doanh nghiệp nộp thuế đủ, đúng thời hạn để được hưởng chính sách ân hạn thuế cho các lô hàng nhập khẩu tiếp sau.

Theo Báo Hải quan

Có thể bạn quan tâm