VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Tăng thu gần 90 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan

Công chức hải quan kiểm tra ô tô nhập khẩu tại cảng Hiệp Phước.

Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Tăng thu gần 90 tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan

Qua công tác kiểm tra sau thông quan, trong quý I/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tăng thu cho ngân sách 88 tỷ đồng.

Ngành Hải quan: Từng bước triển khai lộ trình đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Quản lý, giám sát hải quan tự động: Hãng tàu cần khai đầy đủ, chính xác

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác giá tính thuế

Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách quý I giảm hơn 1.500 tỷ đồng

Cụ thể, qua công tác tham vấn giá, tăng thu trên 36 tỷ đồng; kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan, tăng thu hơn 27 tỷ đồng; kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, tăng thu trên 25 tỷ đồng. 

Được biết, mới đây Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1591/TCHQ-KTSTQ ngày 26/3/2018  giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước qua nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan cho Cục Hải quan TP.HCM là 680 tỷ đồng.

Để đạt được chỉ tiêu được giao, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM chỉ đạo các đơn vị tập trung phân tích thu thập thông tin đối với các nhóm nghiệp vụ theo chuyên đề: gia công, sản xuất - xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất, mã số HS, giá tính thuế, xuất xứ …. để tổ chức kiểm tra sau thông quan hiệu quả, hạn chế rủi ro cho khâu trong thông quan.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM