VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hàng vẫn trong khu vực giám sát của hải quan chưa bị cưỡng chế thuế

Ô tô nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Nguồn: PV.

Hàng vẫn trong khu vực giám sát của hải quan chưa bị cưỡng chế thuế

Doanh nghiệp chưa nộp tiền thuế và hàng hóa vẫn còn đang trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan nên chưa phải là tiền thuế nợ, vì vậy cũng không thuộc danh sách nợ quá hạn cưỡng chế làm thủ tục hải quan.

Thêm 4 ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7

Nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát

Tổng cục Hải quan dẫn đầu toàn ngành Tài chính về cải cách hành chính

Hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời Cục Hải quan Hải Phòng về việc công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam bị cưỡng chế 2 tờ khai trên hệ thống kế toán tập trung (một tờ khai ngày 4/5/2017 và 1 tờ khai đăng ký ngày 4/5/2018), trong khi công ty này chưa nhận hàng và 2 chiếc xe của 2 tờ khai trên vẫn nằm trong khu vực giám sát của Cảng Tân Vũ- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I.

Theo Tổng cục Hải quan phân tích, tại Khoản 1 Điều 9 Luật Thuế XK, thuế NK quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa XK, NK thì: “hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng theo quy định của Luật Hải quan.”

Tại Khoản 1 Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về tiền nợ thuế như sau: “tiền thuế chưa nộp của hàng hóa đã được thông quan hoặc giải phóng hàng là tiền thuế nợ”.

Với 2 tờ khai mà Cục Hải quan Hải Phòng nêu, Tổng cục Hải quan cho biết, theo thông tin ghi nhận trên hệ thống VNACCS và hệ thống thông quan điện tử, tờ khai này không có chỉ thị mang hàng về bảo quản, đã được cán bộ hải tại chi cục xác nhận hoàn thành kiểm tra, do đó hệ thống VNACCS gửi thông tin chứng từ ghi số thuế phải thu cho hệ thống kế toán để phát hành chứng từ ghi số thuế phải thu và quản lý nợ.

Theo đó, trường hợp của công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam chưa nộp tiền thuế và hàng hóa vẫn còn đang trong khu vực giám sát của cơ quan Hải quan nên chưa phải là tiền thuế nợ, do đó chưa thuộc danh sách nợ quá hạn cưỡng chế làm thủ tục hải quan.

Trước mắt để xử lý trường hợp này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng sử dụng chứng từ trên hệ thống kế toán tập trung để xử lý tờ khai trên hệ thống thuộc diện nợ thuế quá hạn cho công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam, tránh trường hợp DN bị cưỡng chế trên hệ thống kế toán tập trung.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM