Không xử phạt vi phạm khi nghị định không quy định chế tài

(Taichinh) - Trước thắc mắc của Cục Hải quan Bình Dương về việc Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP bỏ chế tài đối với trường hợp khai bổ sung quá 60 ngày mà không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp không quy định chế tài thì không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm này. 
CBCC Hải quan Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Nguồn: PV.CBCC Hải quan Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Nguồn: PV.

Theo Cục Hải quan Bình Dương, trước đây, khi DN khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan quá 60 ngày mà không ảnh hưởng đến thuế thì bị xử phạt theo Điểm a, Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2013/NĐ-CP, tuy nhiên, Nghị đinh 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 45) đã bỏ quy định đối với hành vi vi phạm này. 

Cục Hải quan Bình Dương nhấn mạnh, một trong những nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Nghị định 45 không quy định cụ thể hành vi vi phạm này nữa thì về nguyên tắc là không xử phạt.

Tuy nhiên, đối với tờ khai đã thông quan thì tại Khoản 4, Điều 29 Luật Hải quan 2014; Khoản 2 Điều 106 Luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung năm 2012 và Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC chỉ cho phép khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày. Tại các điều này cũng quy định nếu khai bổ sung quá thời hạn pháp luật cho phép thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Do đó, Hải quan Bình Dương cho rằng, đối với các trường hợp khai bổ sung (không ảnh hưởng đến thuế) quá 60 ngày thì có thể xử phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (đã sủa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 45) là: “không khai hồ sơ hải quan đúng thời hạn quy định”.

Lý do mà Cục Hải quan Bình Dương đưa ra, thứ nhất, khai bổ sung cũng được gọi là khai hải quan và được quy định chung tại Điều 29 Luật Hải quan 2014 quy định về khai hải quan và thời hạn cho phép khai bổ sung là 60 ngày, nếu khai quá thời hạn này là vi phạm về thời hạn khai hải quan; thứ hai, nếu không xử phạt đối với hành vi này sẽ dẫn đến tình trạng DN cẩu thả trong việc khai hải quan, DN sẽ không còn quan trọng việc khai đúng các thông tin trên tờ khai hải quan. 

Với những lý do này, Cục Hải quan Bình Dương cho rằng, đối với hành vi khai bổ sung quá 60 ngày mà không ảnh hưởng đến thuế thì xử phạt theo hành vi “không khai hồ sơ hải quan đúng thời hạn quy định” được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (đã sủa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 45) là phù hợp với pháp luật về nội dung lẫn pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. 

Giải quyết vướng mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi hành chính do pháp luật quy định. Do vậy, trường hợp Nghị định 45 không quy định chế tài xử phạt đối với trường hợp khai bổ sung quá 60 ngày mà không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp thì không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm này. 

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, không áp dụng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP để xử phạt đối với trường hợp DN khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan quá 60 ngày mà không ảnh hưởng đến thuế.


Theo baohaiquan.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục