phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Đoàn kiểm tra phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tài chính) diễn ra ngày 23/12."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành Hải quan chủ động cung cấp thông tin cho người dân, DN

(Tài chính) Trong những năm qua, ngành Hải quan được Bộ Tài chính đánh giá là một trong những ngành đi đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Đoàn kiểm tra phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tài chính) diễn ra ngày 23/12.

Vào mỗi dịp đầu năm, Tổng cục Hải quan đều ban hành kế hoạch (trong cả năm) về phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan. Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kì và đột xuất (khi có yêu cầu từ cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lí nhà nước về báo chí; khi có các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lí Nhà nước về hải quan…).

Theo báo cáo của Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan), năm 2013, ngành Hải quan đã thực hiện phổ biến, tuyên truyền hàng chục các văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu liên quan đến hoạt động nghiệp vụ hải quan. Ngoài ra, hàng năm, Tổng cục Hải quan, các cục hải quan địa phương còn phối hợp với nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thực hiện hàng trăm tin, bài về hoạt động hải quan được phát sóng, đăng tải trên các đài truyền hình, đài phát thanh, các tờ báo giấy, báo điện tử…

Trong đó, nội dung tuyên truyền đã bám sát về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan… Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục phối hợp với các báo, đài, tạp chí thực hiện các chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về hoạt động của ngành Hải quan như: Hải quan và DN, DN hỏi cơ quan chức năng trả lời trên báo Diễn đàn DN; Hải quan và phát triển trên Báo Pháp luật Việt Nam; Hợp tác quốc tế  trên Tạp chí Thông tin đối ngoại; Giải đáp về thủ tục hải quan trên Thời báo Tài chính; Hỏi đáp về thuế trên Tạp chí Thuế; các chương trình truyền hình trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Info TV…

Trong năm 2013, có 27.818 vướng mắc của người khai hải quan, người nộp thuế đã được cơ quan Hải quan giải đáp, hỗ trợ kịp thời tại cơ quan Hải quan và 403 vướng mắc được giải đáp tại trụ sở DN. Trong năm 2013, có 23.191 trường hợp người khai hải quan, người nộp thuế có vướng mắc đã được trực tiếp hỗ trợ qua điện thoại, 6.803 lượt văn bản ngành Hải quan trả lời cho cộng đồng DN, đã phát hành 15.455 ấn phẩm, tờ rơi, triển khai thực hiện 847 phiếu điều tra.


Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho người dân, DN, cơ quan Hải quan cả ở cấp Tổng cục, cấp Cục Hải quan đến các chi cục đã tổ chức 83 buổi hội thảo, tập huấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hải quan, 101 Hội nghị đối thoại DN nhằm trao đổi, giải đáp những vướng mắc cho DN.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của ngành Hải quan, mới đây Báo Hải quan giấy đã tăng trang báo giấy đối với 2 số thường từ 12 trang lên 16 trang và thay đổi cả về nội dung, hình thức của 3 số báo. Trong năm 2013, Báo Hải quan điện tử đã đăng tải hơn 12.000 lượt tin bài, phản ánh đa dạng các hoạt động hải quan. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng trả lời được 150 câu hỏi trong chuyên mục Hỏi- đáp về Hải quan. Thực hiện thành công 2 buổi giao lưu trực tuyến về các vấn đề trọng tâm của ngành như: DN ưu tiên và dự thảo Luật Hải quan sửa đổi…

Kế hoạch tuyên truyền đã được các đơn vị trong Ngành quan tâm xây dựng, tuy nhiên, theo ông Trần Văn Lộc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, một số Cục Hải quan địa phương xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền… còn chưa sát yêu cầu nên tính khả thi chưa cao. Do đó, nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách phát luật hải quan, trong thời gian tới cần đặc biệt chú ý đến công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, đặc biệt tập trung tuyên truyền về hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS). Nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử của Tổng cục và Cục Hải quan địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và hỗ trợ cung cấp thông tin cho cộng đồng DN…

Cũng theo ông Đặng Công Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, thời gian tới, việc cung cấp thông tin, nhất là các thông tin về chính sách, quy định mới, cơ quan Hải quan cần thực hiện nhanh chóng, rộng rãi, đầy đủ hơn nữa. Đặc biệt, cần tận dụng các kênh thông tin quan trọng thuộc Tổng cục Hải quan như Báo Hải quan (cả báo giấy và Báo Hải quan điện tử www.baohaiquan.vn); website của Tổng cục Hải quan và website các cục hải quan địa phương… để mở rộng thông tin đến cho cộng đồng DN.

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm