VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Hải quan hình thành 30 phân hệ Công nghệ thông tin

Ngành Hải quan ứng dụng CNTT trong hầu hết các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Nguồn: PV.

Ngành Hải quan hình thành 30 phân hệ Công nghệ thông tin

Tổng cục Hải quan đang tích cực xây dựng kế hoạch tích hợp các hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) vào một hệ thống thống nhất để phục vụ công tác quản lý hải quan

Tổng cục Hải quan sơ kết trực tuyến công tác quý I

Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt 3.003 tỷ đồng

Đã có 26,5 triệu hồ sơ hải quan thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Tổng cục Hải quan hoàn thành nhiều đề án quan trọng trong quý I

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017 của Tổng cục Hải quan diễn ra ngày 3/4, Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) Lê Đức Thành cho biết: Từ nay đến năm 2020, Hệ thống VNACCS/VCIS tiếp tục là hệ thống CNTT cốt lõi của ngành Hải quan phục vụ thông quan hàng hóa XNK.

Nhưng bên cạnh đó, ngành Hải quan sẽ nâng cấp, phát triển các hệ thống CNTT vệ tinh kết nối, trao đổi thông tin với Hệ thống VNACCS/VCIS.

Các hệ thống CNTT được tích hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, công chức và lãnh đạo các cấp trong quá trình xử lý nghiệp vụ và quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống CNTT của cơ quan Hải quan với các đơn vị có liên quan.

Ngoài các hệ thống CNTT phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Hải quan, từ nay đến năm 2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện quản lý, vận hành Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN.

Theo ông Lê Đức Thành, để thực hiện các mục tiêu kể trên và khắc phục những tồn tại thời gian qua, công tác CNTT trong những năm tới sẽ thực hiện một số nội dung chính gồm: Nâng cao khả năng kiểm soát của cơ quan Hải quan nhưng vẫn duy trì được thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc xây dựng các cơ chế kiểm soát bằng phương thức điện tử; thống nhất các quy trình nghiệp vụ hiện nay trong bài toán tổng thể; triển khai ứng dụng CNTT với các lĩnh vực hiện chưa thực hiện; nâng cao mức độ tự động hóa của quy trình nghiệp vụ;

Đặc biệt là tích hợp các hệ thống CNTT hiện tại vào một hệ thống thống nhất được xây dựng theo kiến trúc hướng dịch vụ; xử lý theo mô hình tập trung cấp Tổng cục; có chức năng quản lý, giám sát việc truy cập hệ thống đối với tất cả đối tượng tham gia; cung cấp mọi loại giao diện (cho máy vi tính, cho thiết bị di động…).

Như vậy, kiến trúc ứng dụng CNTT của ngành Hải quan thời gian tới gồm các nội dung: Nhóm chức năng quản lý nghiệp vụ hải quan (gồm 19 phân hệ); nhóm chức năng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Một cửa ASEAN (gồm 5 phân hệ); nhóm chức năng quản lý nội ngành (gồm 4 phân hệ); nhóm chức năng giám sát hệ thống (gồm 2 phân hệ).


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM