VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành Hải quan lên kế hoạch triển khai “Dịch vụ khách hàng”

Ngành Hải quan đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ đối với người dân và doanh nghiệp. Nguồn: PV.

Ngành Hải quan lên kế hoạch triển khai “Dịch vụ khách hàng”

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan đối vơi người dân và doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đang xây dựng kế hoạch triển khai “Dịch vụ khách hàng” trong lĩnh vực Hải quan.

Khởi tố hình sự vụ vận chuyển trái phép gần 900 kg ngà voi

Chủ đề ưu tiên về hợp tác hải quan trong năm APEC 2017

Xóa hơn 600 triệu đồng tiền thuế cho 2 doanh nghiệp

Áp lực thu ngân sách những tháng cuối năm

Theo Tổng cục Hải quan, đây là hoạt động để thực hiện các khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). 

Để góp phần minh bạch hóa môi trường thông quan, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho các bên,  WCO đã khuyến nghị Hải quan các nước cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua việc xây dựng “Hiến chương phục vụ khách hàng” và “Kế hoạch triển khai dịch vụ khách hàng” tại mỗi nước.

Thực hiện khuyến nghị trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”. Tuy nhiên, cho đến nay Hải quan Việt Nam chưa có kế hoạch triển khai về nội dung này, mặc dù một số hoạt động cụ thể đã được tổ chức triển khai.

Chính vì vậy, việc xây dựng kế hoạch triển khai “Dịch vụ khách hàng” trong lĩnh vực hải quan để đảm bảo các cam kết phục vụ của Hải quan được triển khai trên thực tế, đồng thời cho phép cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng như cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với tiến trình cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

Hiện nay, các nội dung dự thảo kế hoạch triển khai “Dịch vụ khách hàng” đang được lấy ý kiến rộng rãi các đơn vị Hải quan trên cả nước. Kế hoạch triển khai “Dịch vụ khách hàng” dự kiến gồm nhiều nội  dung quan trọng như:

Đánh giá các cam kết trong “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”; rà soát, đánh gia, mở rộng các cam kết phục vụ của cơ quan Hải quan đối với các thủ tục hành chính hải quan; triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với bộ thủ tục hành chính hải quan; cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực hải quan; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về giải quyết vướng mắc, khiếu nại.

Việc triển khai kế hoạch trên của Tổng cục Hải quan sẽ tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan thuận tiện và nhanh chóng, đúng pháp luật, hạn chế sai sót, vướng mắc phát sinh.


Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm