VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngành Hải quan phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2017

Ngành Hải quan tiếp tục đơn giản, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Nguồn: PV.

Ngành Hải quan phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2017

Nhằm siết chặt kỷ cương kỷ luật, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn thể công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan năm 2017, Tổng cục Hải quan đã phát động thi đua với chủ đề: “Kỷ cương- Đồng tâm- Hành động xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển”.

Cận cảnh 4 container "rác" điện tử Hải quan vừa phát hiện

Thành lập kho ngoại quan tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Làm rõ vụ phá niêm phong hải quan, trộm hàng vi phạm

Khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần ô tô Âu Châu

Những nhiệm vụ chủ yếu đã được Tổng cục Hải quan xác định rõ:

Tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đối mới đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng phong trào thi đua “DN Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó thực hiện “3 hành động, 5 hỗ trợ” cho DN; Gắn kết các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức hợp lý và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, trong đó cần tập trung: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, không để công chức, viên chức vi phạm nghiêm trọng, bị xử lý hình sự.

Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan; Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, không để xẩy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu thuộc phạm vi, địa bàn Hải quan quản lý. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2017 do Quốc hội giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua, hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ chính trị, vào từng lĩnh vực, từng chuyên đề, trong các thời điểm cần thiết. Thông qua phong trào thi đua, huy động mọi tiềm năng, sức sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động, đồng thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và có những hình thức khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến để khích lệ tinh thần hăng say trong công tác, lao động, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phong trào thi đua, bộ phận tuyên truyền Văn phòng Tổng cục, các đơn vị Hải quan địa phương phối hợp với Báo Hải quan, phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương để viết và đưa tin, bài tuyên truyền phong trào thi đua, điển hình tiên tiến trong toàn ngành Hải quan.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được Tổng cục Hải quan đề ra:


100% đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có đăng ký thi đua  (xây dựng những tiêu chí cụ thể), tổ chức phát động thi đua và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng đơn vị có đăng ký và tích cực tham gia phòng trào thi đua, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2017, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định.


Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm